Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Konjenital inferior vena kava agenezi olan hastada atriyoventriküler nodal reentran taşikardisinin başarılı kateter ablasyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 685-685 | DOI: 10.5543/tkda.2014.82593

Konjenital inferior vena kava agenezi olan hastada atriyoventriküler nodal reentran taşikardisinin başarılı kateter ablasyonu

Oğuz Karaca1, Onur Omaygenç1, Günhan Demir1, Ayhan Olcay2, Fethi Kılıçaslan1
1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Küçükçekmece Doğan Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: ablasyon, atriyoventriküler nodal reentran taşikardi, vena cava inferior agenezisi

Successful catheter ablation of atrioventricular nodal reentrant tachycardia in a patient with congenital absence of inferior vena cava

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Oğuz Karaca, Onur Omaygenç, Günhan Demir, Ayhan Olcay, Fethi Kılıçaslan. Successful catheter ablation of atrioventricular nodal reentrant tachycardia in a patient with congenital absence of inferior vena cava. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 685-685

Sorumlu Yazar: Oğuz Karaca, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale