Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Homozigot ailevi hiperkolesterolemi ve aort kapak replasmanlı hastada kritik sol ana koroner darlığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(6): 512-512 | DOI: 10.5543/tkda.2021.79137

Homozigot ailevi hiperkolesterolemi ve aort kapak replasmanlı hastada kritik sol ana koroner darlığı

Nuri Köse1, Tamer Kırat1, Gökhan Ergün2, İbrahim Altun2, Fatih Akın2
1Yücelen Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Muğla
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Muğla

Anahtar Kelimeler: Homozigot ailesel hiperkolesterolemi, ailesel hiperkolesterolemi, aort kapak replasmanı, koroner arter hastalığı, coroner arter by-pass greftleme

Critical left main coronary artery stenosis in a patient with homozygous familial hypercholesterolemia and aortic valve replacement

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nuri Köse, Tamer Kırat, Gökhan Ergün, İbrahim Altun, Fatih Akın. Critical left main coronary artery stenosis in a patient with homozygous familial hypercholesterolemia and aortic valve replacement. Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(6): 512-512

Sorumlu Yazar: Nuri Köse, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale