Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Atriyal Fibrilasyon Tedavi Kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(4): 1-65

Atriyal Fibrilasyon Tedavi Kılavuzu


Atriyal Fibrilasyon Tedavi Kılavuzu

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Atriyal Fibrilasyon Tedavi Kılavuzu. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(4): 1-65
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale