Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
[Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 1-36

Arrhythmia Meeting with International Participation (5-7 April 2019, Fethiye, Turkey) Uluslararası Katılımlı Aritmi Toplantısı (5-7 Nisan 2019, Fethiye, Türkiye)

Keywords: Arrhythmia Meeting

Arrhythmia Meeting with International Participation (5-7 April 2019, Fethiye, Turkey) Uluslararası Katılımlı Aritmi Toplantısı (5-7 Nisan 2019, Fethiye, Türkiye)

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Arrhythmia Meeting with International Participation (5-7 April 2019, Fethiye, Turkey) Uluslararası Katılımlı Aritmi Toplantısı (5-7 Nisan 2019, Fethiye, Türkiye). Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 1-36
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale