Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
EPHESUS (Kılavuzlara Uyumun, Bilgi ve Algı Düzeylerinin Gerçek Yaşamda Saptanması) çalışmasının temel, tasarım ve metodolojisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 47-53 | DOI: 10.5543/tkda.2017.73861

EPHESUS (Kılavuzlara Uyumun, Bilgi ve Algı Düzeylerinin Gerçek Yaşamda Saptanması) çalışmasının temel, tasarım ve metodolojisi

Volkan Doğan1, Özcan Başaran1, Bülent Özlek1, Oğuzhan Çelik1, Eda Özlek1, Kadir Uğur Mert2, İbrahim Rencüzoğulları3, Gurbet Özge Mert4, Marwa Mouline Doğan1, Murat Biteker1, Meral Kayıkçıoğlu5
1Muğla Sitki Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Muğla
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars
4Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Eskişehir
5Ege üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ
Dislipidemi kılavuzları ile gerçek dünyadaki uygulamalar arasında öncelikle doktor ve hasta uyumundan kaynaklanan geniş bir boşluk bulunmaktadır. Bu çalışma, hekimin ve hastanın dislipidemi kılavuzlarına ve onu etkileyen çeşitli faktörlere bağlılığını belirlemeyi amaçlamaktadır.

YÖNTEMLER
EPHESUS (Kılavuzlara Uyumun, Bilgi ve Algı Düzeylerinin Gerçek Yaşamda Saptanması) çalışmasının temel, tasarım ve metodolojisi) gözlemsel, çok merkezli ve girişimsel olmayan bir çalışmadır. Çalışmada, Türkiye’de 50 birimden 2000 hastanın kayıt edilmesi hedeflenmiştir. Tüm veriler bir noktada toplanacak ve mevcut klinik uygulama değerlendirilecektir (ClinicalTrials.gov numarası NCT02608645). Türk erişkinlerde kolesterol tedavisi ile ilgili halkın algısı ve bilgisine ilişkin kesitsel bir araştırma yapılacaktır. Kardiyoloji kliniklerine başvuran ardışık, ikincil koruma grubunda (koroner kalp hastalığı, periferik arter hastalığı, aterosklerotik serebrovasküler hastalık) ve yüksek riskli birincil korunma grubunda (önceden bilinen koroner kalp hastalığı bulunmayan tip 2 diabetes mellituslu hastalar, belirgin bir şekilde tek risk faktörü artışı olan hastalar; kolesterol >8 mmol/L (>310 mg/dL) veya kan basıncı ≥180/110 mmHg veya hesaplanmış SCORE değeri 10 yıl için ölümcül kardiyovasküler hastalık riski ≥%5 ve <10% olanlar) olan tüm hastalar dahil edilecektir. Demografik, yaşam tarzı, tıbbi ve terapötik veriler bu özel anketle toplanacaktır.

SONUÇ
EPHESUS kayıtları, hem ikincil korunma, hem de yüksek riskli hastalarda birincil korunmada dislipidemi kılavuzlarına uyumu değerlendiren en büyük çalışma olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Lipit, statin tedavisi; Türkiye.

Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Volkan Doğan, Özcan Başaran, Bülent Özlek, Oğuzhan Çelik, Eda Özlek, Kadir Uğur Mert, İbrahim Rencüzoğulları, Gurbet Özge Mert, Marwa Mouline Doğan, Murat Biteker, Meral Kayıkçıoğlu. Rationale, design, and methodology of the Evaluation of Perceptions, Knowledge, and Compliance with the Guidelines in Real Life Practice: A Survey on the Under-treatment of Hypercholesterolemia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(1): 47-53

Sorumlu Yazar: Volkan Doğan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale