Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner anjiyografi sonrası çoklu radiyal arter yalancı anevrizmalarının nadir bir nedeni: Behçet hastalığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 410-412 | DOI: 10.5543/tkda.2018.73184

Koroner anjiyografi sonrası çoklu radiyal arter yalancı anevrizmalarının nadir bir nedeni: Behçet hastalığı

Bahar Tekin Tak1, Özlem Özcan Çelebi1, Orhan Küçükşahin2, Sercan Tak3, Ahmet Akdi1, Sinan Aydoğdu1
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Behçet hastaları girişimsel işlemler sonrasında iyatrojenik anevrizma gelişme riski taşımaktadırlar. Biz bu yazıda radiyal arter yoluyla yapılan koroner anjiyografi sonrası geç dönemde çoklu yalancı anevrizmalarla başvuran 55 yaşındaki erkek hastamızı sunmak istedik. Yaptığımız değerlendirme sonuçları, daha önce bilinen vaskülit tanısı olmayan hastanın Behçet tanısı almasını sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, koroner anjiyografi; iyatrojenik; yalancı anevrizma; radiyal arter.

A Rare Cause of Multiple Pseudoaneurysms of Radial Artery After Coronary Angiography: Behcet’s Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bahar Tekin Tak, Özlem Özcan Çelebi, Orhan Küçükşahin, Sercan Tak, Ahmet Akdi, Sinan Aydoğdu. A Rare Cause of Multiple Pseudoaneurysms of Radial Artery After Coronary Angiography: Behcet’s Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 410-412

Sorumlu Yazar: Özlem Özcan Çelebi, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale