Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
2015 Avrupa Kardiyoloji Derneği Ventrikül Aritmisi Olan Hastaların Yönetimi ve Ani Kardiyak Ölümün Önlenmesi Kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(1): 9-14 | DOI: 10.5543/tkda.2015.71059

2015 Avrupa Kardiyoloji Derneği Ventrikül Aritmisi Olan Hastaların Yönetimi ve Ani Kardiyak Ölümün Önlenmesi Kılavuzu

Ali Deniz, Mesut Demir
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Adana - Türkiye

Anahtar Kelimeler: Ani kardiyak ölüm, ventriküler aritmi

Comments on 2015 ESC Guidelines for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ali Deniz, Mesut Demir. Comments on 2015 ESC Guidelines for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(1): 9-14

Sorumlu Yazar: Ali Deniz, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale