Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 19-78

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu


Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(3): 19-78
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale