Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Biyoprotez kapak dejenerasyonu ve ciddi yetersizliği olan bir hastada başarılı transkateter mitral kapak replasmanı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 228-231 | DOI: 10.5543/tkda.2018.69679

Biyoprotez kapak dejenerasyonu ve ciddi yetersizliği olan bir hastada başarılı transkateter mitral kapak replasmanı

Beytullah Çakal, Sinem Deniz Çakal, Oguz Karaca, Mehmet Onur Omaygenc, Aydın Yıldırım
İstanbul Medipol Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı,İstanbul, Türkiye

Transkateter aort kapak, dejenere mitral biyoprotez kapak işlev bozukluğu olan ve tekrar ameliyat riski yüksek olgularda dünyada yüzlerce hastada başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Transseptal yaklaşım teknik olarak daha zor olsa da transapikal yaklaşıma kıyasla daha az invaziv, muhtemel daha düşük mortaliteye sahip olup hastanın daha hızlı toparlanması ile ilişkilidir. Burada, dejenere biyoprotez kapağa sahip bir olguda transseptal yaklaşımla başarılı mitral kapak değişimini anlatan ülkemizdeki nadir uygulanmış olan olguyu bildiriyoruz. Bu yazıda, dejenere biyoprotez mitral kapak varlığında güvenli ve etkin bir şekilde perkütan kapak içi kapak implantasyonundan bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mitral yetersizliği, mitral valve-in valve, mitral kapak replasmanı; transkateter kapak replasmanı.Successful transcatheter mitral valve replacement in a patient with bioprosthetic valvular degeneration and severe regurgitation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Beytullah Çakal, Sinem Deniz Çakal, Oguz Karaca, Mehmet Onur Omaygenc, Aydın Yıldırım. Successful transcatheter mitral valve replacement in a patient with bioprosthetic valvular degeneration and severe regurgitation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 228-231

Sorumlu Yazar: Beytullah Çakal, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale