Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyovasküler hastalıklar ve taşıt sürücülüğü: Türk Kardiyoloji Derneği Görüşü 2016 [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(8): 706-714 | DOI: 10.5543/tkda.2016.69492

Kardiyovasküler hastalıklar ve taşıt sürücülüğü: Türk Kardiyoloji Derneği Görüşü 2016

Mahmut Şahin1, Önder Öztürk2, Metin Çoksevim1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalık, sürücü, sürücü belgesi.

Cardiovascular diseases and vehicle driving: The proposal of Turkish Society of Cardiology 2016

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mahmut Şahin, Önder Öztürk, Metin Çoksevim. Cardiovascular diseases and vehicle driving: The proposal of Turkish Society of Cardiology 2016. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(8): 706-714

Sorumlu Yazar: Mahmut Şahin, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale