Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Azalmış biventriküler pacing: Mekanizma nedir ve nasıl yaklaşalım? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 216-217 | DOI: 10.5543/tkda.2019.64864

Azalmış biventriküler pacing: Mekanizma nedir ve nasıl yaklaşalım?

Enes Gül1, Sohaib Haseeb2, Mohammad Melhem1, Osama Al Amoudi1, Adrian Baranchuk2
1Kardiyak Elektrofizyoloji Bilim Dalı, Medine Kalp Merkezi, Medine, Suudi Arabistan
2Kardiyoloji Bilim Dalı, Kingston Sağlık Bilimleri Merkezi, Queens Üniversitesi, Ontario, Kanada

Anahtar Kelimeler: biventriküler pacing, kardiyak resenkronizasyon tedavisi, kavşak ritmi

Reduced biventricular pacing: What is the mechanism and how to manage it?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Enes Gül, Sohaib Haseeb, Mohammad Melhem, Osama Al Amoudi, Adrian Baranchuk. Reduced biventricular pacing: What is the mechanism and how to manage it?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 216-217

Sorumlu Yazar: Enes Gül, Saudi Arabia
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale