Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Azalmış ejeksiyon fraksiyonu olan kalp yetersizliği hastalarında anjiyotensin reseptörü neprilysin inhibitörü: Türkiye’den gerçek dünya deneyimi (ARNi-TR) [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(5): 357-367 | DOI: 10.5543/tkda.2021.63099

Azalmış ejeksiyon fraksiyonu olan kalp yetersizliği hastalarında anjiyotensin reseptörü neprilysin inhibitörü: Türkiye’den gerçek dünya deneyimi (ARNi-TR)

Berkay Ekici1, Mehmet Yaman2, Murathan Küçük3, Seçkin Dereli4, Mustafa Yenerçağ5, Zerrin Yiğit6, Mehmet Memduh Baş7, Yusuf Karavelioğlu8, Hüseyin Altuğ Çakmak9, Tarık Kıvrak10, Hakan Özkan11, Cihan Altın12, Cengiz Sabanoğlu13, Burcu Demirkan14, Ali Ekber Ataş15, Fethi Kılıçaslan16, Hakan Altay17, İstemihan Tengiz18, Aycan Fahri Erkan1, Barış Kılıçaslan19, Fatih Erkam Olgun20, Murtaza Emre Durakoğlugil21, Aslıhan Alhan22, Mehdi Zoghi23
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Ankara, Türkiye
2Özel Echomar Hastanesi, Kardiyoloji Ad, Zonguldak, Türkiye
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ad, Antalya, Türkiye
4Ordu Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Ad, Ordu, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ad, Samsun, Türkiye
6İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
7Özel Meydan Hastanesi, Kardiyoloji Ad, Şanlıurfa, Türkiye
8Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ad, Çorum, Türkiye
9Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Ad, Bursa, Türkiye
10Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ad, Elazığ, Türkiye
11VM Medical Park Bursa Hastanesi, Kardiyoloji Ad, Bursa, Türkiye
12Başkent Üniversitesi İzmir Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Ad, İzmir, Türkiye
13Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Ad, Kırıkkale, Türkiye
14Ankara Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Ad, Ankara, Türkiye
15VM Medical Park Samsun Hastanesi, Kardiyoloji Ad, Samsun, Türkiye
16Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi, Kardiyoloji Ad, İstanbul Türkiye
17Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Kardiyoloji Ad, İstanbul, Türkiye
18Medical Park İzmir Hastanesi, Kardiyoloji Ad, İzmir, Türkiye
19Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ad, Samsun, Türkiye
20Sefaköy Medipol Üniversite Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
21RTE Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
22Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
23Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

AMAÇ
Kalp yetersizliği (KY), yüksek morbidite ve mortalite ile birlikte büyüyen bir halk sağlığı sorunudur. Son zamanlarda, anjiyotensin-reseptör neprilisin-inhibitörü (ARNi), düşük ejeksiyon-fraksiyonlu KY (DEFKY) tedavisi için bir umut olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’deki birçok merkezden DEFKY’de ARNi kullanımı ile ilgili deneyimimizi paylaşmayı amaçladık.

YÖNTEMLER
ARNi-TR, çok merkezli, girişimsel olmayan, retrospektif, gözlemsel bir çalışmadır. Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerindeki 22 merkezde, sakubitril/valsartan verilen 779 KY hastası incelendi. Başlangıç klinik durumları, biyokimyasal ve ekokardiyografik parametreler ve New York Kalp Cemiyeti fonksiyonel sınıf (NYHA-FS) değerleri 1 yıllık ARNi kullanımından sonraki takip değerleri ile karşılaştırıldı. ARNi’nin yıllık hastanede yatış sayısına etkisi de araştırıldı. Hastalar ayrıca ARNi’nin hastanede veya poliklinik kontrolünde başlanmasına bağlı olarak iki grupta analiz edildi.

BULGULAR
1 yıllık takip süresi boyunca, serum N-terminal pro-beyin natriüretik peptid (NT-proBNP), sol-ventrikül ejeksiyon-fraksiyonu (SV-EF) ve NYHA-FS değerleri her iki grupta da anlamlı düzeldi (tüm parametrelerde, p<0.001). Ayrıca ARNi tedavisi ile iki grupta da hemoglobin A1c (HbA1c) değerlerinde hafif bir düşüş gözlendi (p<0.001). Her iki grupta da ARNi kullanımından sonra günlük diüretik dozlarında ve KY’ye bağlı hastaneye yatışlarda azalma gözlendi (tüm karşılaştırmalarda, p<0.001).Tüm hastalarda ARNi’ye bağlı en sık görülen yan etki hipotansiyondu (%16.9).

SONUÇ
ARNi-TR çalışması, Türkiye’de ARNi kullanan hastalar için kapsamlı gerçek hayat verileri sunmaktadır. ARNi kullanımı ile FS, NT-proBNP, HbA1c seviyeleri ve SV-EF’de önemli iyileşmeler olmuştur. Benzer şekilde, bu çalışmada KY için yıllık hastaneye yatış sayısında ve günlük furosemid dozlarında önemli düşüşler görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği tedavisi, sacubitril/valsartan, gerçek yaşam deneyimleri

Angiotensin receptor neprilysin inhibitor for patients with heart failure and reduced ejection fraction: Real-world experience from Turkey (ARNi-TR)

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Berkay Ekici, Mehmet Yaman, Murathan Küçük, Seçkin Dereli, Mustafa Yenerçağ, Zerrin Yiğit, Mehmet Memduh Baş, Yusuf Karavelioğlu, Hüseyin Altuğ Çakmak, Tarık Kıvrak, Hakan Özkan, Cihan Altın, Cengiz Sabanoğlu, Burcu Demirkan, Ali Ekber Ataş, Fethi Kılıçaslan, Hakan Altay, İstemihan Tengiz, Aycan Fahri Erkan, Barış Kılıçaslan, Fatih Erkam Olgun, Murtaza Emre Durakoğlugil, Aslıhan Alhan, Mehdi Zoghi. Angiotensin receptor neprilysin inhibitor for patients with heart failure and reduced ejection fraction: Real-world experience from Turkey (ARNi-TR). Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(5): 357-367

Sorumlu Yazar: Berkay Ekici, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale