Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Miyokart enfarktüsünden sekiz ay sonra saptanan sol ventrikül psödoanevrizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 246-246 | DOI: 10.5543/tkda.2018.59607

Miyokart enfarktüsünden sekiz ay sonra saptanan sol ventrikül psödoanevrizması

Mustafa Yılmaztepe, Cihan Öztürk, Fatih Mehmet Uçar, Çağlar Kaya, Muhammet Gürdoğan
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye

Anahtar Kelimeler: akut miyokard enfarktüsü, psödoanevrizma, mekanik komplikasyon

Left ventricle pseudoaneurysm detected eight months after myocardial infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Yılmaztepe, Cihan Öztürk, Fatih Mehmet Uçar, Çağlar Kaya, Muhammet Gürdoğan. Left ventricle pseudoaneurysm detected eight months after myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 246-246

Sorumlu Yazar: Mustafa Yılmaztepe, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale