Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editöre Mektup [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 247-247

Editöre Mektup

Ramin Hacıyev, Serkan Ünlü, Mehmet Rıdvan Yalçın, Gülten Taçoy, Atiye Çengel
Department of Cardiology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey


Letter to the Editor

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ramin Hacıyev, Serkan Ünlü, Mehmet Rıdvan Yalçın, Gülten Taçoy, Atiye Çengel. Letter to the Editor. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 247-247

Sorumlu Yazar: Serkan Ünlü
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale