Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağ atriyum tutulumu yapan diffüz büyük B-hücreli lenfomanın tam remisyonu sırasında çok gecikmiş sinüs arresti [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(5): 414-418 | DOI: 10.5543/tkda.2021.57474

Sağ atriyum tutulumu yapan diffüz büyük B-hücreli lenfomanın tam remisyonu sırasında çok gecikmiş sinüs arresti

Toshimitsu Tsugu1, Yuji Nagatomo2, Emiko Matsuyama3, Patrizio Lancellotti1, Hideo Mitamura3
1Department of Cardiology, Heart Valve Clinic, University of Liège Hospital, GIGA Cardiovascular Sciences, Liège, Belgium
2Department of Cardiology, National Defense Medical College Hospital, Tokorozawa, Japan
3Department of Cardiology, Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Association Tachikawa, Hospital, Tachikawa, Japan

Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) ile ilişkili aritmiler, kardiyak tutuluma veya kemoterapiye bağlı olabilir. DLBCL’nin tam remisyonu sırasında normal kardiyak fonksiyona sahip hastalarda meydana gelen önemli aritmiler bildirilmemiştir. Yıllık sağlık kontrollerinde anormal elektrokardiyogram (EKG) öyküsü olmayan 57 yaşında kadın hasta düşük nabız, ateş, gece terlemeleri ve kilo kaybı nedeniyle hastanemize başvurdu. Başvuru sırasında EKG, sinüs atımları ve ara sıra kaçış atımlarından oluşan değişken bir ritim gösterdi. Bilgisayarlı tomografi ve 18F-florodeoksiglukoz pozitron emisyon tomografisi (FDG-PET/BT) sağ atriyum (RA) ve uterusta iki kitle ortaya çıkardı. Total histerektomi yapıldı ve patolojik bulgular diffüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) ile uyumluydu. Kemoterapi (R-CHOP) başlandı. İki kemoterapi küründen sonra, RA tümörleri kayboldu ve bradiaritmi, antiaritmik ilaç tedavisi olmaksızın aynı anda sinüs ritmine dönüştü. Kemoterapinin tamamlanmasından altı ay sonra, FDG-PET/CT RA ve uterusta tutulum saptanmadığını ortaya koydu. DLBCL’de tam remisyon sağlandı, ancak EKG’de sinüs arresti nedeniyle bradikardi görüldü. Olgumuz, DLBCL’ye bağlı aritminin remisyondan sonra bile ortaya çıkabileceğini ve izlenmesi gerektiğini düşündürmektedir.


Very delayed sinus arrest during complete remission of diffuse large B-cell lymphoma invading right atrium

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Toshimitsu Tsugu, Yuji Nagatomo, Emiko Matsuyama, Patrizio Lancellotti, Hideo Mitamura. Very delayed sinus arrest during complete remission of diffuse large B-cell lymphoma invading right atrium. Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(5): 414-418

Sorumlu Yazar: Toshimitsu Tsugu, Belgium
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale