Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Uzman Yanıtları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 690-691

Uzman Yanıtları

İlknur Can1, Vedat Aytekin2
1Meram Tıp Fakültesi,Kardiyoloji Anabilim Dalı, Konya
2İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Girişimsel Kardiyoloji Bölümü, İstanbul


Answers of specialist

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İlknur Can, Vedat Aytekin. Answers of specialist. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 690-691

Sorumlu Yazar: İlknur Can, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale