Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Radyasyon arteritine bağlı üst ekstremite iskemisinin endovasküler tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(6): 506-508 | DOI: 10.5543/tkda.2021.49139

Radyasyon arteritine bağlı üst ekstremite iskemisinin endovasküler tedavisi

Fatih Yılmaz, Berhan Keskin, Zübeyde Bayram, Serdar Fidan, Ali Karagöz
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesi, İstanbul

Radyasyona bağlı arterit (RIA) nedeniyle periferik arterlerin semptomatik tıkanması son derece nadir bir durumdur. Hastalar genellikle radyoterapiden aylar veya yıllar sonra iskemik klaudikasyon semptomları ile başvururlar. Semptomatik hastalar için tedavi seçenekleri cerrahi veya endovasküler müdahaleleri içerir. RIA’da perkütan anjiyoplastinin başarı oranı aterosklerotik hastalığa göre daha düşük olmasına rağmen, literatürde RIA için başarılı perkütan anjiyoplastiyi gösteren az sayıda vaka raporu vardır. Bu raporda, perkütan anjiyoplasti ile başarılı bir şekilde tedavi edilen RIA’ya bağlı sağ üst ekstremite tıkanıklığı olan bir olguyu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Radyasyon arteriti, perkütan tedavi, stentleme, nalon anjiyoplasti, üst ekstremite iskemisiEndovascular treatment of upper extremity ischemia due to radiation-induced arteritis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fatih Yılmaz, Berhan Keskin, Zübeyde Bayram, Serdar Fidan, Ali Karagöz. Endovascular treatment of upper extremity ischemia due to radiation-induced arteritis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(6): 506-508

Sorumlu Yazar: Berhan Keskin, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale