Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sacubitril/valsartan tedavisinin farmakodinamik etkilerinin kardiyak takılabilir elektronik cihaz aracılığı ile uzaktan takibi: Bir olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 53-56 | DOI: 10.5543/tkda.2018.46383

Sacubitril/valsartan tedavisinin farmakodinamik etkilerinin kardiyak takılabilir elektronik cihaz aracılığı ile uzaktan takibi: Bir olgu sunumu

Uğur Önsel Türk, Emin Alioğlu
Bati Anadolu Central Hospital, Dept. of Cardiology, Izmir,Turkey

Takılabilir kardiyak elektronik cihazlar, kalp yetersizliği yönetimine yardımcı olabilen donanımlar içerir. Bu donanımlar, intratorasik empedans, hasta aktivitesi ve kalp hızı değişkenliği gibi fizyolojik fonksiyonların ölçümüne olanak verir. Güncel kılavuzlar düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliğinin tedavisinde sacubitril/valsartan’ı önermektedirler. Bununla birlikte bu ilacın yukarıda sıralanan fizyolojik göstergeler üzerine etkisi bilinmemektedir. Bildiğimiz kadarı ile bu olgu sunumu, sacubitril/valsartan tedavisinin söz konusu fizyolojik göstergeler üzerine olan etkilerinin konu edildiği ilk bilimsel dökümandır.

Anahtar Kelimeler: Takılabilir Kardiyak Elektronik Cihazlar, Kalp Yetersizliği, Kalp Hızı Değişkenliği; İntratorasik Empedans; Fiziksel Aktivite; Sacubitril/Valsartan,

Remote monitoring with cardiac implantable electronic device to follow up pharmacodynamic effects of sacubitril/valsartan treatment: A case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Önsel Türk, Emin Alioğlu. Remote monitoring with cardiac implantable electronic device to follow up pharmacodynamic effects of sacubitril/valsartan treatment: A case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 53-56

Sorumlu Yazar: Uğur Önsel Türk, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale