Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Behçet hastalığı bulunan hastada saptanan koroner arter anevrizması: Olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 651-654 | DOI: 10.5543/tkda.2014.44202

Behçet hastalığı bulunan hastada saptanan koroner arter anevrizması: Olgu sunumu

Ufuk Gürkan, Adnan Kaya, Mustafa Adem Tatlısu, Şahin Avşar
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı, İstanbul

Behçet hastalığı, tüm boyutlardaki damarları etkileyebilen çoklu sistemi tutan bir vaskülittir. Behçet hastalığına sekonder gelişen akut koroner sendrom (AKS) ise nadir olup nasıl tedavi edileceği konusu açıklığa kavuşmamıştır. Bu yazıda bir yıl önce Behçet tanısı konan ve kolşisin önerilmesine rağmen düzenli ilaç kullanmayan ve acile göğüs ağrısı ile başvuran 29 yaşındaki erkek hasta sunuldu. AKS tanısı ile koroner yoğun bakım ünitesine alınan hastaya yapılan koroner anjiyografide sağ koroner arterde (RCA) taze trombüs ve sol ön inen arterin (LAD) proksimal segmentinde bulunan anevrizma ve sonrasında ciddi lezyon saptandı. RCA akımının normal olması (TIMI III) üzerine işlem sonlandırıldı. İntravenöz glikoprotein IIb/IIIa inhibitörü (tirofiban) başlanan hastaya yapılan kontrol koroner anjiyografide RCA’da trombüs görülmedi ve LAD’de bulunan anevrizmanın büyüdüğü ve RCA’da da bir anevrizmanın oluştuğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokart enfaktüsü, anevrizma, Behçet sendromu/komplikasyonlar, koroner trombüs.

A case report of coronary artery aneurysm in a patient with Behçet’s disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ufuk Gürkan, Adnan Kaya, Mustafa Adem Tatlısu, Şahin Avşar. A case report of coronary artery aneurysm in a patient with Behçet’s disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 651-654

Sorumlu Yazar: Ufuk Gürkan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale