Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut Pulmoner Embolide Tanı ve Tedavi Kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 1-40

Akut Pulmoner Embolide Tanı ve Tedavi Kılavuzu


Akut Pulmoner Embolide Tanı ve Tedavi Kılavuzu

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Akut Pulmoner Embolide Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(3): 1-40
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale