Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Süperiyor vena kava sendromunun endovasküler stent ile tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 414-416

Süperiyor vena kava sendromunun endovasküler stent ile tedavisi

Oğuz Karaca1, Mustafa Akçakoyun1, Özlem Esen2, Ali Metin Esen1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştıma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Memorial Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Girişimsel kardiyolojideki gelişmelerle birlikte, süperiyor vena kava sendromunun (SVKS) tedavisinde, altta yatan etyoloji malign veya benign da olsa, perkütan stent tedavisi etkin bir tedavi yöntemi olmaya başlamıştır. Kırk sekiz yaşındaki kadın hasta SVKS’yi gösterir tipik semptom ve bulgular ile kliniğimize başvurdu. Hastaya perkütan yolla endovasküler stent uygulandı. İşlem sonrasında kan akımının tamamen sağlanması ile birlikte semptomların da hızla kaybolduğu gözlendi. Altı aylık takibi sırasında hastanın herhangi bir semptomu yoktu ve bilgisayarlı tomografide stentin tamamen açık olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Stent, süperiyor vena kava sendromu/etyoloji/tedavi, vasküler cerrahi işlema.

Endovascular stenting for treatment of superior vena cava syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Oğuz Karaca, Mustafa Akçakoyun, Özlem Esen, Ali Metin Esen. Endovascular stenting for treatment of superior vena cava syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 414-416

Sorumlu Yazar: Ali Metin Esen, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale