Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 47-88

Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedaviye ilişkin kılavuzlar


Pre-operative Cardiac Risk Assessment and Perioperative Cardiac Management in Non-Cardiac Surgery (Management of)

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Pre-operative Cardiac Risk Assessment and Perioperative Cardiac Management in Non-Cardiac Surgery (Management of). Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 47-88
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale