Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Patent foramen ovalenin atriyal septal defekt gibi davranmasına neden olan mitral yetersizlik olgusu: Yetişkin bir hastada nadir görülen bir bulgu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(5): 425-425 | DOI: 10.5543/tkda.2021.28178

Patent foramen ovalenin atriyal septal defekt gibi davranmasına neden olan mitral yetersizlik olgusu: Yetişkin bir hastada nadir görülen bir bulgu

Tufan Çınar, Vedat Çiçek, Mert Hayıroğlu, Nurgül Keser, Mehmet Uzun
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Istanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Patent foramen ovale, atrial septal defect, mitral yetersizlik

A case of mitral regurgitation causing patent foramen ovale behaving like an atrial septal defect: A rare finding in an adult patient

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tufan Çınar, Vedat Çiçek, Mert Hayıroğlu, Nurgül Keser, Mehmet Uzun. A case of mitral regurgitation causing patent foramen ovale behaving like an atrial septal defect: A rare finding in an adult patient. Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(5): 425-425

Sorumlu Yazar: Tufan Çınar, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale