Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
EPIC (Yaşlı, Ayaktan Kardiyak Hastalarda Polifarmasi ve Potansiyel İlaç-İlaç Etkileşimlerinin Epidemiyolojisi) çalışmasının temel, tasarım ve metodolojisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 391-398 | DOI: 10.5543/tkda.2019.27724

EPIC (Yaşlı, Ayaktan Kardiyak Hastalarda Polifarmasi ve Potansiyel İlaç-İlaç Etkileşimlerinin Epidemiyolojisi) çalışmasının temel, tasarım ve metodolojisi

Eda Özlek1, Edip Güvenç Çekiç2, Bülent Özlek1, Cem Çil1, Oğuzhan Çelik1, Volkan Doğan1, Özcan Başaran1, Veysel Ozan Tanık3, Halil İbrahim Özdemir4, Yunus Çelik5, Caner Kaçmaz6, Zeki Şimşek7, Hacı Murat Güneş8, Özgen Şafak9, Buğra Özkan10, Onur Tasar11, Çağatay Önal12, Lütfü Bekar13, Murat Biteker1
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Muğla
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Ana Bilim Dalı, Muğla
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
4Nizip Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Gaziantep
5Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kırıkkale
6Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
7Tuzla Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
8Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
9Burdur Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Burdur
10Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin
11Elazığ Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Elazığ
12Bulanık Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Muş
13Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Çorum

AMAÇ
Türkiye’deki kardiyoloji polikliniklerine başvuran yaşlı hastalarda polifarmasi prevalansını, uygunsuz ilaç kullanımını ve ilaç-ilaç etkileşimlerini (İİE) değerlendirmek.

YÖNTEMLER
EPIC (Epidemiology of Polypharmacy and Potential Drug-Drug Interactions in Elderly Cardiac Outpatients) çalışması kardiyoloji polikliniklerine başvuran yaşlı hastalarda polifarmasi ve İİE’nin değerlendirileceği, gerçek yaşam verilerini aktaran, çok merkezli ve gözlemsel bir çalışma olarak tasarlandı. Çalışmaya; 30 Temmuz 2018 ve 30 Temmuz 2019 tarihleri arasında farklı kardiyoloji polikliniklerine başvuran, aydınlatılmış onam formunu imzalayan, 65 yaş ve üzeri, kadın ve erkek, ardışık 5000 hastanın dahil edilmesi planlandı. Hastalarla ilgili tüm verilerin tek bir ziyarette alınması ve verilerin değerlendirilmesi planlandı (ClinicalTrials.gov numarası NCT03370523).

BULGULAR
Hastalara ait demografik veriler, komorbid hastalık durumları, laboratuvar test sonuçları ve ilaç bilgileri hasta beyanları ve medikal kayıtlar yoluyla toplanacaktır. Komorbid hastalıklar kaydedilecek ve komorbid hastalıkların ciddiyeti Charlson komorbidite indeksi’ne (CKİ) göre hastalar 3 gruba ayrılacaktır: CKİ skoru 1–2 olanlar hafif, CKİ skoru 3–4 olanlar orta, CKİ skoru ≥5 olanlar ciddi. Polifarmasi aynı hastanın bir kerede 5 ve üzeri ilaç kullanması olarak tanımlanacaktır. İİE Lexicomp® çevrimiçi ilaç etkileşimi tarama aracı ile kontrol edilecek, potansiyel uygunsuz ilaç kullanımı 2015 Beers kriterlerine göre tanımlanacaktır. D ve X kategorisindeki etkileşimler ciddi ilaç etkileşimi olarak sınıflandırılacaktır.

SONUÇ
EPIC çalışması kardiyoloji polikliniklerine başvuran yaşlı hastalarda polifarmasi, İİE ve potansiyel uygunsuz ilaç kullanımı konularında gerçek yaşam verilerini ayrıntılı olarak aktaran ilk büyük çaplı çalışma olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak hastalar, ilaç-ilaç etkileşimleri; yaşlılık; polifarmasi.

Rationale, design, and methodology of the EPIC (Epidemiology of Polypharmacy and Potential Drug-Drug Interactions in Elderly Cardiac Outpatients) study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Eda Özlek, Edip Güvenç Çekiç, Bülent Özlek, Cem Çil, Oğuzhan Çelik, Volkan Doğan, Özcan Başaran, Veysel Ozan Tanık, Halil İbrahim Özdemir, Yunus Çelik, Caner Kaçmaz, Zeki Şimşek, Hacı Murat Güneş, Özgen Şafak, Buğra Özkan, Onur Tasar, Çağatay Önal, Lütfü Bekar, Murat Biteker. Rationale, design, and methodology of the EPIC (Epidemiology of Polypharmacy and Potential Drug-Drug Interactions in Elderly Cardiac Outpatients) study. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 391-398

Sorumlu Yazar: Bülent Özlek, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale