Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Tilt testi sırasında uzamış asistol: Olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 345-347

Tilt testi sırasında uzamış asistol: Olgu sunumu

Murat Sucu, İbrahim Sarı, Vedat Davutoğlu
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Tilt testi vazovagal senkoplu hastalarda kullanılan bir yöntemdir. Kırk beş yaşında erkek hasta, son üç aydır bulantı ve terlemeyi takiben ortaya çıkan iki senkop ve üç presenkop atağı nedeniyle kardiyolojik açıdan incelendi. Hastanın elektrokardiyografi ve ekokardiyografi de dahil tüm sistem incelemeleri normal bulundu. Bunun üzerine, hastaya eğimi 75 dereceye ayarlanan tilt testi uygulandı. Testin yaklaşık 12. dakikasında hastada bradikardi ve asistolün eşlik ettiği senkop gelişti. Hipotansiyonla birlikte 18 saniye süren ventriküler asistol ve bilinç kaybı görülmesi üzerine hasta sırtüstü pozisyonda yatırıldı ve kalp mesajına başlandı. Yaklaşık 25 saniye sonra hasta yavaş yavaş sinüs ritmine döndü ve ardından bilinci yerine geldi. Tedavi olarak hastaya iki odacıklı kalp pili takıldı. Bir yıllık izlemi içinde hastanın semptomlarında herhangi bir tekrarlama olmadı.

Anahtar Kelimeler: Kalp durması/etyoloji, senkop/tanı, eğik masa testi.

A case of prolonged asystole during head-up tilt testing

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Sucu, İbrahim Sarı, Vedat Davutoğlu. A case of prolonged asystole during head-up tilt testing. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 345-347

Sorumlu Yazar: Murat Sucu, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale