Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut perikardit ile komplike olan özafagus yırtığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 658-661 | DOI: 10.5543/tkda.2014.26350

Akut perikardit ile komplike olan özafagus yırtığı

Hakan Duman1, Eftal Murat Bakırcı2, Zakir Karadağ3, Yavuz Uğurlu3
1Rize Devlet Hastanesi, Rize
2Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Erzincan
3Recap Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Rize

Özofagus perforasyonu yüksek mortalite hızı olan ciddi bir durumdur. Özofagus perforasyonunun gecikmiş tanısı mediastinit ve perikardit gibi yıkıcı komplikasyonlarla sonuçlanabilmektedir. Özofagus perforasyonları nadiren yabancı cisim aspirasyonuna bağlı olmaktadır. Bu yazıda tavuk kemiği yutulmasına bağlı ve ilk bulguları akut nonspesifik perikarditi düşündüren komplike olmuş özofagus perforasyonlu 59 yaşında bir erkek olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Özofagus perforasyonu, perikardit.

Esophageal rupture complicated by acute pericarditis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hakan Duman, Eftal Murat Bakırcı, Zakir Karadağ, Yavuz Uğurlu. Esophageal rupture complicated by acute pericarditis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 658-661

Sorumlu Yazar: Hakan Duman, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale