Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Elektrokardiyografik olarak belirgin olmayan oklüzyonlu miyokart enfarktüsünü tanımak ve taklitlerinden ayırt etmek: On adımda kateter laboratuvarına veya aksi yöne doğru [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(6): 488-500 | DOI: 10.5543/tkda.2021.21026

Elektrokardiyografik olarak belirgin olmayan oklüzyonlu miyokart enfarktüsünü tanımak ve taklitlerinden ayırt etmek: On adımda kateter laboratuvarına veya aksi yöne doğru

Emre K. Aslanger1, H. Pendell Meyers2, Stephen W. Smith3
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Carolinas Tıp Merkezi Acil Tıp Bölümü, Charlotte, North Carolina, ABD
3Minnesota Hennepin Healthcare Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Minneapolis, Minnesota, ABD

ST-segment yükselmesi (STY) ile akut koroner tıkanıklığı (AKT) eş tutan STY miyokart enfarktüsü (ME)/ST-segment yükselmesiz (STYz) ME paradigmasının yanıltıcı olduğu giderek daha aşikâr hale gelmektedir. Güncel kılavuzlarca savunulan bu talihsiz paradigma AKT’lerin en az dörtte birini kaçırmakta, benzer bir oranda hastayı da gereksiz biçimde kateterizasyon laboratuvarına yönlendirmektedir. Bu nedenle, bir süredir oklüzyonlu/oklüzyonsuz ME (OME/NOME) paradigmasına geçiş çağrısında bulunmaktayız. Bu yeni OME/NOME paradigması elektrokardiyografiye (EKG) sınırlı olmasa da EKG; hızı, tekrarlanabilirliği, girişimsel olmayan doğası, yaygın kullanılabilirliği ve OME için yüksek tanısal gücü nedeniyle yine bu paradigmanın kilit taşını oluşturacaktır. Bu gözden geçirmede, OME tanısı için EKG’ye adım adım bir yaklaşım sunmaktayız.


Recognizing electrocardiographically subtle occlusion myocardial infarction and differentiating it from mimics: Ten steps to or away from cath lab

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Emre K. Aslanger, H. Pendell Meyers, Stephen W. Smith. Recognizing electrocardiographically subtle occlusion myocardial infarction and differentiating it from mimics: Ten steps to or away from cath lab. Turk Kardiyol Dern Ars. 2021; 49(6): 488-500

Sorumlu Yazar: Emre K. Aslanger, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale