Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kaçış ritmi olmayan yüksek dereceli atriyoventriküler bloğa bağlı gelişen epileptik nöbet [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 655-657 | DOI: 10.5543/tkda.2014.20050

Kaçış ritmi olmayan yüksek dereceli atriyoventriküler bloğa bağlı gelişen epileptik nöbet

İrfan Şahin1, Ahmet Karabulut2, Fatih Kızkapan1, Ertugrul Okuyan1
1Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği İstanbul
2İstanbul Medicine Hospital, Kardiyoloji Kliniği

Senkopun kalp veya nöröloji kaynaklı olduğunun ayrımı zor olabilmektedir. Kardiyak aritmilere bağlı ikincil gelişen uzamış serebral hipoksi epileptik nöbetlere yol açabilir. Üstelik kısmi epileptik nöbetlerin kendisi kardiyak artimileri tetikleyebilir. Bu yazıda, tam atriyoventrikuler bloktan hemen sonra gelişen kısmi epileptik nöbetli bir olgu sunuldu. Tanı eşzamanlı elektroensefalografi ve elektrokardiyografi kayıtları ile konuldu.

Anahtar Kelimeler: Atriyoventriküler blok, epilepsie, nöbet.

Epileptic seizures secondary to high degree atrioventricular block without escape rhythm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İrfan Şahin, Ahmet Karabulut, Fatih Kızkapan, Ertugrul Okuyan. Epileptic seizures secondary to high degree atrioventricular block without escape rhythm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 655-657

Sorumlu Yazar: İrfan Şahin, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale