Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 1-46

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu


Pulmonary hypertension(Management of)

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Pulmonary hypertension(Management of). Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 1-46
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale