Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Mitral-aortik intervalvüler fibroza yalancı anevrizmasının çoklu yöntemlerle gösterilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(6): 530-530 | DOI: 10.5543/tkda.2019.16020

Mitral-aortik intervalvüler fibroza yalancı anevrizmasının çoklu yöntemlerle gösterilmesi

Ahmet Karaduman1, İsmail Balaban1, Semih Kalkan1, Nuri Havan2, Gökhan Kahveci1
1Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Mitral aortik intervalvuler fibrosa anevrizması, 3d-TEE, bilgisayarlı tomografi.Multimodality imaging of a large pseudoaneurysm of the mitral aortic intervalvular fibrosa

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Karaduman, İsmail Balaban, Semih Kalkan, Nuri Havan, Gökhan Kahveci. Multimodality imaging of a large pseudoaneurysm of the mitral aortic intervalvular fibrosa. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(6): 530-530

Sorumlu Yazar: Ahmet Karaduman, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale