Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kişisel sağlık verilerinin korunması kapsamında sağlık araştırmalarında etik bakış [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 218-227 | DOI: 10.5543/tkda.2019.15957

Kişisel sağlık verilerinin korunması kapsamında sağlık araştırmalarında etik bakış

Banu Gökçay1, Berna Arda2
1Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Tıp uygulaması içerisinde retrospektif dosya araştırmaları önemli oranda yapılmaktadır. Ancak yeni yasal düzenlemeler ışığında her türlü genetik veriye ilişkin araştırma için özel onam gerektiği gibi, prospektif nitelik taşımayan dosya araştırmaları için de gönüllü/hasta/katılımcı onam formu alınması gerekmektedir. Makalede kişisel sağlık verilerinin korunmasına ilişkin temel başlıklar olan aydınlatılmış onam, mahremiyetin korunması, iyi anonimizasyon uygulamaları araştırma etiği ve tıp hukuku açısından ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Araştırma etiği, aydınlatılmış onam; mahremiyet; sağlık hukuku; sır saklama.

Ethical overview of health research with regard to the protection of personal health data

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Banu Gökçay, Berna Arda. Ethical overview of health research with regard to the protection of personal health data. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(3): 218-227

Sorumlu Yazar: Banu Gökçay, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale