Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kalp yetersizliğinde kardiyopulmoner egzersiz testi nasıl yorumlanmalı? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(6): 521-528 | DOI: 10.5543/tkda.2019.15899

Kalp yetersizliğinde kardiyopulmoner egzersiz testi nasıl yorumlanmalı?

Yalçın Velibey
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, egzersiz kapasitesi, kardiyopulmoner egezersiz testi

How should the cardiopulmonary exercise test be interpreted in heart failure?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yalçın Velibey. How should the cardiopulmonary exercise test be interpreted in heart failure?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(6): 521-528

Sorumlu Yazar: Yalçın Velibey, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale