Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
[Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 687-687 | DOI: 10.5543/tkda.2014.15359

A rare manifestation of a known disease: Severe non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy

Yalçın Velibey1, Ahmet Ekmekçi2, Eyüp Tusun2, Mehmet Eren2
1Department of Cardiology,Uskudar State Hospital, Istanbul
2Department of Cardiology,Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Center, Training and Research Hospital, Istanbul

Keywords: hypertrophic cardiomyopathy, transthoracic echocardiography

A rare manifestation of a known disease: Severe non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yalçın Velibey, Ahmet Ekmekçi, Eyüp Tusun, Mehmet Eren. A rare manifestation of a known disease: Severe non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(7): 687-687

Sorumlu Yazar: Yalçın Velibey, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale