Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Senkop kılavuzunda kardiyonöroablasyon stratejisinin yeri ne olabilirdi? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 69-79 | DOI: 10.5543/tkda.2018.10187

Senkop kılavuzunda kardiyonöroablasyon stratejisinin yeri ne olabilirdi?

Tolga Aksu1, Tümer Erdem Güler1, Serdar Bozyel1, Kıvanç Yalın2
1Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Uşak Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, Uşak, Türkiye

Vazovagal senkop (VVS), senkopun en sık rastlanan tipidir. Mortalite riskinde artış olmamasına rağmen tekrarlayan senkop atakları ciddi sakatlanmalara ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olabilir. Günümüzde etkin ve önerilen bir tedavi stratejisi bulunmamaktadır. Bu durum özellikle kardiyoinhibitör tip VVS olguları için geçerlidir. Kardiyonöroablasyon VVS esnasında vagal efferent çıktıların ortadan kaldırılmasını amaçlayan göreceli olarak yeni bir tekniktir. Biz bu derleme yazısında senkop kılavuzunda kardiyonöroablasyon stratejisinin yeri ne olabilirdi? sorusunun olası cevabını bulmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Bradikardi, yağ pedleri, ganglionik pleksuslar; parasempatik; vagal ganglionlar.

What role might cardioneuroablation strategy have in syncope guidelines?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tolga Aksu, Tümer Erdem Güler, Serdar Bozyel, Kıvanç Yalın. What role might cardioneuroablation strategy have in syncope guidelines?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 69-79

Sorumlu Yazar: Tolga Aksu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale