Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Nadir bir birliktelik: Spontan pnömoperikardiyum ve pnömotoraks [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 81-81 | DOI: 10.5543/tkda.2018.03016

Nadir bir birliktelik: Spontan pnömoperikardiyum ve pnömotoraks

Ahmet Güner, İsmail Balaban, Anıl Avcı, Muzaffer Kahyaoğlu, Mehmet Özkan
Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: pnömoperikardiyum, pnömotoraks, dispne

An unusual coexistence: Spontaneous pneumopericardium and pneumothorax

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Güner, İsmail Balaban, Anıl Avcı, Muzaffer Kahyaoğlu, Mehmet Özkan. An unusual coexistence: Spontaneous pneumopericardium and pneumothorax. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(1): 81-81

Sorumlu Yazar: Ahmet Güner, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale