TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 47 (2)
Cilt: 47  Ek: 2 - 2019
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Yüksel Çavuşoğlu, Ebru Özpelit
Sayfa I

DERLEME
2.
Kardiyak amiloidoz: Tanı ve tedavide yenilikler
Cardiac amyloidosis: Recent advances in the diagnosis and therapy
Yüksel Çavuşoğlu, Ebru Özpelit, Ahmet Çelik, Barış İkitimur, Meral Kayıkçıoğlu, Lale Tokgözoğlu, Omaç Tüfekçioğlu, Mehmet Birhan Yılmaz
PMID: 31364995  doi: 10.5543/tkda.2019.28035  Sayfalar 1 - 34

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale