TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 45 (4)
Cilt: 45  Ek: 4 - Eylül 2017
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Murat Özdemir
PMID: 28947722  Sayfa III

DAVETLI DERLEME
2.
EINSTEIN CHOICE: Venöz tromboemboli olgularında uzatılmış tedavide rivaroksaban tedavi ve profilaksi dozlarının aspirin ile karşılaştırılması
EINSTEIN CHOICE: Comparison of rivaroxaban treatment and prophylactic doses with aspirin in the extended treatment of patients with venous thromboembolism
Cihangir Kaymaz
PMID: 28947723  doi: 10.5543/tkda.2017.02646  Sayfalar 1 - 7

3.
GEMINI-ACS-1 çalışmasının ardından
After the GEMINI-ACS-1 trial
Mehmet Birhan Yılmaz
PMID: 28947724  doi: 10.5543/tkda.2017.52358  Sayfalar 8 - 9

4.
PIONEER AF-PCI çalışması
PIONEER AF-PCI trial
Murat Özdemir
PMID: 28947725  doi: 10.5543/tkda.2017.04524  Sayfalar 10 - 14

5.
X-VERT ve VENTURE-AF çalışmalarının verileri ışığında kardiyoversiyon ve kateter ablasyonda rivaroksaban kullanımı
Pericardioversion and catheter ablation use of rivaroxaban in light of X-VERT and VENTURE-AF trials
Rabia Akıllı, Mesut Demir
PMID: 28947726  doi: 10.5543/tkda.2017.27632  Sayfalar 15 - 23

6.
Antikoagülan tedaviye uyum ve devam etmenin önemi: Günde tek dozun sağladığı avantajlar
Importance of adherence and persistence in anticoagulant treatment: Advantages of once daily dosing
Erdem Diker
PMID: 28947727  doi: 10.5543/tkda.2017.03446  Sayfalar 24 - 25

7.
NOAK’lar için yayınlanan gerçek yaşam verilerini nasıl okumalıyız? “Rivaroksaban ile ilgili durum”
How should one read “real-life data” regarding NOAC’s? “The case with rivaroxaban”
Özgür Aslan
PMID: 28947728  doi: 10.5543/tkda.2017.33903  Sayfalar 26 - 32

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale