TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 44 (5)
Cilt: 44  Sayı: 5 - 2016
EDITÖRDEN
1.
Editör'den
Editorial
Vedat Sansoy
Sayfa VII

EDITÖRYAL YORUM
2.
İskemi modifiye albümin, miyokart perfüzyon sintigrafisinin tanısal gücünü artırabilir mi?
Can ischemia modified albumin increase diagnostic power of myocardial perfusion scintigraphy?
Asife Şahinarslan
PMID: 27439919  doi: 10.5543/tkda.2016.16546  Sayfalar 361 - 362
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Serum CD40 ligand düzeyi ve ısrarcı tek başına atriyal fibrilasyon
Serum CD40 ligand levels and persistent lone atrial fibrillation
Timuçin Altın
PMID: 27439920  doi: 10.5543/tkda.2016.99577  Sayfalar 363 - 364
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
4.
TEKHARF Çalışması 25 yılı: 2015 taraması ve ölüm ile kayıplarda dönemsel eğilimler
Twenty-five years of the TARF study: The 2015 survey, and temporal trends in mortality and loss to follow-up
Altan Onat, Adnan Kaya, Tuğba Akbaş-şimşek, Barış Şimşek, Eyyup Tusun, Yusuf Karadeniz, Günay Can
PMID: 27439921  doi: 10.5543/tkda.2016.87400  Sayfalar 365 - 370

5.
Mesleki olarak kurşuna maruz kalan işçilerde kardiyak otonom sinir sisteminin kalp hızı toparlanma indeksi ile değerlendirilmesi
Exercise heart rate recovery assessment of the cardiac autonomic nervous system in workers occupationally exposed to lead
Uğur Nadir Karakulak, Ömer Hınç Yılmaz, Engin Tutkun, Meşide Gündüzöz, Banu Evranos, Emine Ercan Onay, Mehmet Aytürk, Müjgan Tek Öztürk
PMID: 27439922  doi: 10.5543/tkda.2015.46926  Sayfalar 371 - 379

6.
İskemi modifiye albümin miyokart perfüzyon sintigrafisi sonuçlarının ayırıcı tanısında faydalı olabilir mi?
Can ischemia-modified albumin help in differentiating myocardial perfusion scintigraphy results?
Hüseyin Ede, Barış Yaylak, Süleyman Akkaya, Seyhan Karaçavuş, Ayşe Yeşim Göçmen, Ali Rıza Erbay
PMID: 27439923  doi: 10.5543/tkda.2016.99148  Sayfalar 380 - 388

7.
Serum CD40 ligand düzeyi ile tek başına ısrarcı atriyum fibrilasyonu ilişkisi
Relationship between serum level of CD40 ligand and persistent lone atrial fibrillation
Evin Bozçalı, Veli Polat, Gönül Kutlu, Selçuk Opan, Nurcan Paker, Turgut Uygun, Barış Ökçün, Osman Karakaya
PMID: 27439924  doi: 10.5543/tkda.2016.03061  Sayfalar 389 - 396

8.
ABO kan grubunun akut akciğer embolisinin insidans ve sonlanımıyla ilişkisi
Association of ABO blood group with incidence and outcome of acute pulmonary embolism
Reza Hajizadeh, Hadiseh Kavandi, Mehdi Nadiri, Samad Ghaffari
PMID: 27439925  doi: 10.5543/tkda.2016.43996  Sayfalar 397 - 403

9.
Amlodipin/valsartan sabit doz kombinasyonunun non-dipper hipertansif hastalarda gece saatlerindeki kan basıncı üzerine etkisi
The effect of fixed-dose combination of valsartan and amlodipine on nighttime blood pressure in patients with non-dipper hypertension
Doğan Erdoğan, Atilla İçli, Fatih Aksoy, Salaheddin Akçay, Habil Yücel, İbrahim Ersoy, Mehmet Özaydın
PMID: 27439926  doi: 10.5543/tkda.2015.98250  Sayfalar 404 - 413

OLGU BILDIRISI
10.
Tam aorta ve iliyak arter tıkanmasının konralateral aortafemoral baypas greft yolu ile açılması
Recanalization of total aortoiliac occlusion via contralateral aortofemoral bypass graft
Mahmut Tuna Katırcıbaşı, Uğur Özkan
PMID: 27439927  doi: 10.5543/tkda.2015.77782  Sayfalar 414 - 417

11.
Genç bir hastada sinüs cerrahisi sonrası gelişen ventrikül fibrilasyonu: Ters Takotsubo kardiyomyopatisi
Sinus surgery complicated by ventricular fibrillation in a young patient: Inverted (reverse) Takotsubo cardiomyopathy
Gültekin Günhan Demir, Gamze Babur Güler, Ekrem Güler, Hacı Murat Güneş, Filiz Kızılırmak
PMID: 27439928  doi: 10.5543/tkda.2015.76128  Sayfalar 418 - 422

12.
Ebstein anomalisi olan çocukta Mahaim taşikardi ve sağ arka aksesuvar yol birlikteliğinin başarılı ablasyonu
Successful ablation of coexistent Mahaim tachycardia and right posterior accessory pathway in a patient with Ebstein’s anomaly
Enes Elvin Gül, Celal Akdeniz, Volkan Tuzcu
PMID: 27439929  doi: 10.5543/tkda.2015.31624  Sayfalar 423 - 426

13.
Önceden ICD yerleştirilmiş hastalarda kardiyak resenkronizasyon tedavisine geçişte venöz tıkanıklığa bağlı girişimsel zorluklar: Olgu sunumu
Interventional challenges due to venous occlusion during cardiac resynchronization therapy in patients with prior cardioverter-defibrillator implantation: Case report
Veysel Kutay Vurgun, Ali Timuçin Altın, Başar Candemir, Özgür Ulaş Özcan, Ömer Akyürek
PMID: 27439930  doi: 10.5543/tkda.2015.38928  Sayfalar 427 - 432

14.
Transkateter aort kapak implantasyonunda güvenlik telinin kritik rolü: Damar komplikasyonu gelişen iki olgu
Crucial role of safety guidewire in transcatheter aortic valve implantation: Two cases with vascular complication
Hacı Ahmet Kasapkara, Abdullah Nabi Aslan, Hüseyin Ayhan, Zeynep Şeyma Turinay, Engin Bozkurt
PMID: 27439931  doi: 10.5543/tkda.2015.34763  Sayfalar 433 - 436

EDITÖRE MEKTUP
15.
Pnömonektomili hastada pulmoner venlerin başarılı radyofrekans izolasyonu
Successful radiofrequency pulmonary vein isolation in a patient with pneumonectomy
Enes Elvin Gül, Cengiz Erol, Fethi Kılıçaslan
PMID: 27439932  doi: 10.5543/tkda.2015.14377  Sayfalar 437 - 439

NASIL YAPALIM?
16.
Ekokardiyografi ile romatizmal kalp hastalığı tanısı nasıl konur?
How to diagnose rheumatic heart disease with echocardiography?
Kumral Çaglı, Zehra Gölbaşı
PMID: 27439933  doi: 10.5543/tkda.2016.18055  Sayfalar 440 - 444
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
17.
Sol Valsalva sinüs anevrizması ve sol aurikula arasındaki sol ana koroner artere dışsal bası etkisi
Extrinsic coronary squeeze in the left main coronary artery between left sinus of Valsalva aneurysm and left auricula
Ersin Sarıçam, Ömer Koçak, Arslan Öcal, Nadir Barındık
PMID: 27439934  doi: 10.5543/tkda.2016.90457  Sayfa 445
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Enfektif endokarditin alışılmadık bir örneği: Sağ atriyumda kateter ucunu saran kitle
Catheter tip covered by mass in the right atrium: An unusual example of infective endocarditis
Çetin Geçmen, Gonca Gecmen, Muzaffer Kahyaoglu, Suzan Hatipoglu, Mehmet Aksut
PMID: 27439935  doi: 10.5543/tkda.2016.32966  Sayfa 446
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

19.
Çocukta dev çıkan aort anevrizması
Giant aneurysm of ascending aorta in a child
Timur Meşe, Murat Muhtar Yılmazer, Mustafa Demirol, Şenay Çoban, Sinan Genç
PMID: 27439936  doi: 10.5543/tkda.2016.89280  Sayfa 447
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Yetmişli yaşlarda kuadriküspit aortik kapağa bağlı ileri aort yetersizliği
Severe aortic regurgitation due to quadricuspid aortic valve in a septuagenarian
Semi Öztürk, Mazlum Şahin, Gündüz Durmuş, Mustafa Sarı, Mehmet Can
PMID: 27439937  doi: 10.5543/tkda.2016.84780  Sayfa 448
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

21.
Nadir bir birliktelik olan hipertrofik kardiyomiyopati ve nonkompaksiyon kardiyomiyopatisinin kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ile tanısı
Diagnosis of a rare combination of hypertrophic and left ventricular noncompaction cardiomyopathy using cardiac magnetic resonance imaging
Sinem Özyılmaz, Ozgur Akgul, Adem Kiris, Aydin Yildirim, Ihsan Bakir
PMID: 27439938  doi: 10.5543/tkda.2016.94324  Sayfa 449
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
22.
Cardiological and neurological implications in Fabry disease with noncompaction
Claudia Stöllberger, Josef Finsterer
PMID: 27439939  doi: 10.5543/tkda.2016.44349  Sayfalar 450 - 451

23.
Authors’ reply
Authors’ reply
Ahmet Taha Alper, Adnan Kaya, Ahmet İlker Tekkesin, Ahmet Oz
PMID: 27439940  doi: 10.5543/tkda.2016.25594  Sayfalar 451 - 453
Makale Özeti | Tam Metin PDF | Video

24.
Uzun süreli direngen atriyum fibrilasyonunda pulmoner ven dışı tetikleyicilerin izolasyonunda kriyoablasyonun rolü nedir?
What about the role of cryoablation for isolation of non-pulmonary vein triggers in long-standing persistent atrial fibrillation?
Uğur Canpolat, Kudret Aytemir
PMID: 27439941  doi: 10.5543/tkda.2016.34676  Sayfalar 454 - 455
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Authors’ reply
Authors’ reply
Tolga Aksu, Kivanc Yalin
PMID: 27439942  Sayfa 455
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
26.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 456
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale