TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 39 (1)
Cilt: 39  Ek: 1 - Ekim 2011
1.
İçindekiler
Contents

Sayfalar 1 - 39
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
SÖZLÜ BİLDİRİLER [S-001] - [S-049]
Oral Presentation [S-001] - [S-049]

Sayfalar 40 - 68
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
SÖZLÜ BİLDİRİLER [S-050] - [S-100]
Oral Presentation [S-050] - [S-100]

Sayfalar 69 - 97
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
SÖZLÜ BİLDİRİLER [S-101] - [S-183]
Oral Presentation [S-101] - [S-183]

Sayfalar 98 - 145
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
POSTER BİLDİRİLER [P-001] - [P-050]
Poster Presentation [P-001] - [P-050]

Sayfalar 146 - 172
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
POSTER BİLDİRİLER [P-051] - [P-100]
Poster Presentation [P-051] - [P-100]

Sayfalar 173 - 199
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
POSTER BİLDİRİLER [P-101] - [P-149]
Poster Presentation [P-101] - [P-149]

Sayfalar 200 - 226
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
POSTER BİLDİRİLER [P-150] - [P-200]
Poster Presentation [P-150] - [P-200]

Sayfalar 227 - 252
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
POSTER BİLDİRİLER [P-201] - [P-250]
Poster Presentation [P-201] - [P-250]

Sayfalar 253 - 279
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
POSTER BİLDİRİLER [P-251] - [P-300]
Poster Presentation [P-251] - [P-300]

Sayfalar 280 - 306
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Poster Bildiriler [P-301] - [P-349]
Poster Presentation [P-301] - [P-349]

Sayfalar 307 - 333
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Poster Bildiriler [P-350] - [P-399]
Poster Presentation [P-350] - [P-399]

Sayfalar 334 - 362
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Poster Bildiriler [P-400] - [P-426]
Poster Presentation [P-400] - [P-426]

Sayfalar 363 - 376
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfalar 377 - 389
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale