TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 39 (3)
Cilt: 39  Sayı: 3 - Nisan 2011
ARAŞTIRMA
1.
Romatizmal mitral darlığı olan hastalarda QT dispersiyonu ve ekokardiyografik bulgular ve serum NT-proBNP düzeyi ile ilişkisi
QT dispersion in patients with rheumatic mitral stenosis and its relation with echocardiographic findings and serum NT-proBNP levels
Kadriye Orta Kilickesmez, Gulsum Bulut, Murat Baskurt, Ugur Coskun, Ahmet Yildiz, Serdar Kucukoğlu
PMID: 21532293  doi: 10.5543/tkda.2011.01230  Sayfalar 183 - 190

2.
Akut ve kronik mitral yetersizliğinde beyin natriüretik peptit düzeyinin ekokardiyografi parametreleri ile ilişkisi
The relationship between echocardiographic parameters and brain natriuretic peptide levels in acute and chronic mitral regurgitation
Ramazan Kargin, Ozlem Esen, Selcuk Pala, Mustafa Akcakoyun, Yunus Emiroglu, Kursat Arslan, Soe Moe Aung, Irfan Barutcu, Ali Metin Esen, Nihal Ozdemir
PMID: 21532294  doi: 10.5543/tkda.2011.01273  Sayfalar 191 - 197

3.
'Özbek erkeklerinde G protein β3 altbirimi C825T polimorfizmi ve esansiyel hipertansiyon ile ilişkisi'
C825T polymorphism of the G-protein β3 subunit and its association with essential hypertension in Uzbek males
Gulnoz A Khamidullaeva, Marietta R Eliseyeva, Alexander V Nagay, Guzal J Abdullaeva
PMID: 21532295  doi: 10.5543/tkda.2011.01103  Sayfalar 198 - 204

4.
Serum gama-glutamiltransferaz aktivitesi: Koroner arter baypas greft hastalığı için yeni bir belirteç
Serum gamma-glutamyltransferase activity: a new marker for coronary artery bypass graft disease
Taner Ulus, Aylin Yıldırır, Leyla Elif Sade, Sevket Balta, Bulent Ozin, Atilla Sezgin, Haldun Muderrisoglu
PMID: 21532296  doi: 10.5543/tkda.2011.01243  Sayfalar 205 - 213

5.
Erişkinlerde aort daralmasının stent ile tedavisine ilişkin ilk deneyimlerimiz
Our initial experience with stent implantation for aortic coarctation in adults
Hüseyin Uğur Yazıcı, Ömer Göktekin, Taner Ulus, Kerem Temel, Aydın Nadir, Muharrem Nasifov, Alparslan Birdane, Ahmet Ünalır, Necmi Ata
PMID: 21532297  doi: 10.5543/tkda.2011.01439  Sayfalar 214 - 218

6.
Duktus arteriyozus açıklığının Amplatzer Duct Occluder II ile perkütan kapatılmasında işlem başarısı ve kısa-orta dönem takip sonuçları
Procedural success and short- and mid-term results of percutaneous closure of persistent arterial duct with the Amplatzer Duct Occluder II
Hekim Karapınar, Zekeriya Küçükdurmaz, Sadettin Sezer, İbrahim Gül, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Hidayet Kayançiçek, Müntecep Aşker, Ali Baykan, Ahmet Yılmaz, Mehmet Güngör Kaya, Nazmi Narin
PMID: 21532298  doi: 10.5543/tkda.2011.01396  Sayfalar 219 - 223

OLGU BILDIRISI
7.
Transdermal klonidin yamasına bağlı gelişen spontan sağ koroner arter diseksiyonu
Spontaneous right coronary artery dissection possibly associated with clonidine transdermal patch
Mehmet Çilingiroğlu, Shahid Rahman, Tarek Helmy, Puvinarayanan Seshiah
PMID: 21532299  doi: 10.5543/tkda.2011.01151  Sayfalar 224 - 227

8.
Warfarine bağlı ikitaraflı hemotomun neden olduğu akut böbrek yetersizliği
Warfarin-induced bilateral renal hematoma causing acute renal failure
Nazmi Gultekin, Fatih Akin, Emine Kucukates
PMID: 21532300  doi: 10.5543/tkda.2011.01173  Sayfalar 228 - 230

9.
Sağ pulmoner arter-sol atriyum fistülünün Amplatzer septal tıkayıcı cihaz ile transkateter yoldan kapatılması
Transcatheter closure of a fistula between the right pulmonary artery and left atrium using the Amplatzer septal occluder
Yakup Ergül, Kemal Nişli, Ümrah Aydoğan
PMID: 21532301  doi: 10.5543/tkda.2011.01201  Sayfalar 231 - 234

10.
Hızı 100 atım/dakikanın altında olan atriyoventriküler nodal reentran aritmi oluşturulması sırasında aynı anda hızlı ve yavaş yol iletimi ve yavaş yolun radyofrekans ablasyonu sonrasında infra-His bloku
Simultaneous conduction over the fast and slow pathways during induction of atrioventricular nodal reentrant arrhythmia with a rate of less than 100 bpm and infra-His block after radiofrequency ablation of the slow pathway
Basri Amasyalı, Bulent Kokturk, Kiyoshi Otomo, Sedat Kose
PMID: 21532302  doi: 10.5543/tkda.2011.01105  Sayfalar 235 - 239

11.
Koroner baypas sonrası tekrarlayan anginal yakınmaların nadir bir nedeni: Sol internal mamaryan arter grefti ile pulmoner arter arasında fistül oluşumu
Fistula between the left internal mammary artery and pulmonary artery: a rare cause of recurrent angina after coronary bypass grafting
Begüm Yetiş, Bahadır Gültekin, Dalokay Kılıç, Aylin Yıldırır
PMID: 21532303  doi: 10.5543/tkda.2011.01180  Sayfalar 240 - 243

12.
Mekanik triküspit protez kapağı olan bir hastada kalıcı kalp pili yerleştirilmesinde epikardiyal yaklaşımın güvenli ve etkili seçeneği: Koroner sinüs yoluyla sol ventrikülün uyarılması
An effective and safe alternative to epicardial pacemaker placement for permanent pacemaker implantation in a patient with mechanical tricuspid valve: stimulation of the left ventricle through the coronary sinus
Ahmet Duran Demir, Nihat Şen, Ali Rıza Erbay, Ramazan Atak
PMID: 21532304  doi: 10.5543/tkda.2011.01322  Sayfalar 244 - 247

DERLEME
13.
Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Kalp Sağlığı Politikaları
Heart Health Policies of European Union and Turkey
Sibel Gögen
PMID: 21532305  doi: 10.5543/tkda.2011.01214  Sayfalar 248 - 253

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
İnteratriyal septumda yoğun lipomatöz hipertrofi
Massive lipomatous hypertrophy of the interatrial septum
Özgül Uçar, Hülya Çiçekçioğlu, Müslüm Şahin, Sinan Aydoğdu
PMID: 21532306  doi: 10.5543/tkda.2011.01346  Sayfa 254
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Pulmoner arterden çıkan anormal sağ koroner arter
Anomalous right coronary artery originating from the pulmonary artery
Mustafa Paç, Mehmet Burhan Oflaz, Sevket Balli, Feyza Aysenur Paç
PMID: 21532307  doi: 10.5543/tkda.2011.01385  Sayfa 255
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Marfan sendromlu bir olguda dev nonkoroner Valsalva sinüsü anevrizması
A huge noncoronary sinus of Valsalva aneurysm in a patient with Marfan syndrome
Erkan İlhan, Şennur Ünal Dayı, Hakan Barutca, Sinan Şahin
PMID: 21532308  doi: 10.5543/tkda.2011.01351  Sayfa 256
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Semptomsuz bir olguda twiddler sendromu
Twiddler’s syndrome in an asymptomatic case
Esra Gücük, Ali Rıza Erbay, Gökhan Keskin
PMID: 21532309  doi: 10.5543/tkda.2011.01373  Sayfa 257
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Sağ subklavyen arterde yalancı darlık görüntüsü olarak izlenen torasik çıkış sendromu
Thoracic outlet syndrome presenting as a pseudostenosis image of the right subclavian artery
Yusuf Karavelioğlu, Hekim Karapınar, Zekeriya Küçükdurmaz, Atila Bitigen
PMID: 21532310  doi: 10.5543/tkda.2011.01320  Sayfa 258
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
19.
Bugün Takdir Yoksa Ne Zaman?
Is it now or when?
Serkan Bulur, Hakan Özhan, Enver Sinan Albayrak, Yasin Türker
PMID: 21532311  Sayfalar 259 - 260

DIĞER YAZILAR
20.
Düzeltme
Erratum

PMID: 21532313  Sayfa 260
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 261
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale