TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 38 (2)
Cilt: 38  Ek: 2 - Ekim 2010
1.
SCAI Global Interventional Summit-SÖZLÜ BİLDİRİLER [OP-001] - [OP-029]
SCAI Global Interventional Summit-ORAL PRESENTATIONS [OP-001] - [OP-029]

Sayfalar 19 - 26
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
SCAI Global Interventional Summit-POSTER BİLDİRİLER [PP-001] - [PP-029]
SCAI Global Interventional Summit-POSTER PRESENTATIONS [PP-001] - [PP-064]

Sayfalar 27 - 46
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
7. Türk Dünyası Kardiyoloji Kongresi-SÖZLÜ BİLDİRİLER [TDKB 1] - [TDKB 11]
7th Turkic World Cardology Congress-ORAL PRESENTATIONS [TDKB 1] - [TDKB 11]

Sayfalar 47 - 50
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
SÖZLÜ BİLDİRİLER [S-001] - [S-050]
ORAL PRESENTATIONS [S-001] - [S-050]

Sayfalar 79 - 106
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
SÖZLÜ BİLDİRİLER [S-051] - [S-100]
ORAL PRESENTATIONS [S-051] - [S-100]

Sayfalar 107 - 135
Makale Özeti | Tam Metin PDF

6.
SÖZLÜ BİLDİRİLER [S-101] - [S-181]
ORAL PRESENTATIONS [S-101] - [S-181]

Sayfalar 136 - 183
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
POSTER BİLDİRİLER [P-001] - [P-047]
POSTER PRESENTATIONS [P-001] - [P-047]

Sayfalar 185 - 215
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
POSTER BİLDİRİLER [P-048] - [P-080]
POSTER PRESENTATIONS [P-0048] - [P-080]

Sayfalar 216 - 236
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
POSTER BİLDİRİLER [P-081] - [P-130]
POSTER PRESENTATIONS [P-081] - [P-130]

Sayfalar 237 - 266
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
POSTER BİLDİRİLER [P-131] - [P-180]
POSTER PRESENTATIONS [P-131] - [P-180]

Sayfalar 267 - 297
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
POSTER BİLDİRİLER [P-181] - [P-249]
POSTER PRESENTATIONS [P-181] - [P-249]

Sayfalar 298 - 337
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
POSTER BİLDİRİLER [P-250] - [P-315]
POSTER PRESENTATIONS [P-250] - [P-315]

Sayfalar 338 - 374
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale