TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 38 (7)
Cilt: 38  Sayı: 7 - Ekim 2010
ARAŞTIRMA
1.
Perkütan koroner girişim sonrası femoral kılıf çekilmesi ve hemostaz ile ilişkili sessiz iskemi sıklığı: 12 derivasyonlu ST-segment izlemiyle değerlendirme
The frequency of silent myocardial ischemia associated with femoral sheath removal and hemostasis after percutaneous coronary intervention: evaluation with 12-lead ST-segment monitoring
Muhammet Bilgi, Aylin Yıldırır, Taner Ulus, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 21206197  Sayfalar 453 - 458

2.
Erkeklerde serum cinsiyet steroidleri ile kalp hızı değişkenliği verileriarasındaki ilişki ve yaşın etkileri
The relationship between serum sex steroid levels and heart rate variability parameters in males and the effect of age
M Tolga Doğru, M Murad Başar, Ercan Yuvanç, Vedat Şimşek, Ömer Şahin
PMID: 21206198  Sayfalar 459 - 465

3.
Hipertansiyonlu Özbek erkeklerinde sol ventrikül hipertrofisinin genetik temeli
Genetic background of left ventricular hypertrophy in Uzbek hypertensive men
Dilorom Kurbanova, Marietta Eliseyeva
PMID: 21206199  Sayfalar 466 - 472

4.
Perikart efüzyonu olan hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri
Clinical and laboratory features of patients with pericardial effusion
Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Aytaç Akyol, Mustafa Tuncer, Yılmaz Güneş, Hüseyin Beğenik, Serkan Akdağ, Musa Şahin, Hakkı Şimşek, Mehmet Ağırbaşlı
PMID: 21206200  Sayfalar 473 - 479

5.
Kronik kalp yetersizliği olan hastalar için inanç ve uyum ölçeklerinin Türkçeye uyarlanması
Adaptation of the compliance and belief scales to Turkish for patients with chronic heart failure
Sıdıka Oğuz, Nuray Enç, Zerrin Yiğit
PMID: 21206201  Sayfalar 480 - 485

OLGU BILDIRISI
6.
Anoreksiya nervozalı bir olguda sinüs düğümü disfonksiyonu ve kavşak kaçış ritminin tedavisi
Management of sinus node dysfunction with junctional escape rhythm in a case of anorexia nervosa
Antoine Kossaify
PMID: 21206202  Sayfalar 486 - 488

7.
Sol ventriküldeki hareketli trombüsün düşük doz ve yavaş infüzyonla verilen doku plazminojen aktivatörüyle başarıyla çözülmesi
Successful lysis of a mobile left ventricular thrombus by slow infusion of low-dose tissue plasminogen activator
Yılmaz Güneş, Yemlihan Ceylan, Mustafa Tuncer
PMID: 21206203  Sayfalar 489 - 491

8.
Kifoskolyozlu bir hastada süngerimsi miyokart (noncompaction)
Myocardial noncompaction in a patient with kyphoscoliosis
Yalçın Velibey, Servet Altay, Mehmet Eren, Neşe Çam
PMID: 21206204  Sayfalar 492 - 495

9.
Akut miyokart enfarktüsüne yol açan ikiz sirkumfleks arter anomalisi
A case of twin circumflex arteries associated with acute myocardial infarction
Kanber Öcal Karabay, Ender Uysal, Bayram Bagırtan, Mutlu Vural
PMID: 21206205  Sayfalar 496 - 498

10.
Mitral L dalgasının olası yeni bir nedeni: Kısmi perikardiyektomilibir hastada belirgin mitral L dalgası
Prominent mitral L wave in a patient with partial pericardiectomy: a possible new etiology
Mustafa Aparci, Ömer Yiginer, Ejder Kardesoglu, Ömer Uz
PMID: 21206206  Sayfalar 499 - 501

11.
Aortik arkusa embolize olan interatriyal septal kapatma cihazının perkütan yolla çıkarılması
Percutaneous retrieval of an interatrial septal occluder device embolized into the aortic arch
Selçuk Pala, Göksel Açar, Kürşat Tigen, Cevat Kırma
PMID: 21206207  Sayfalar 502 - 504

DERLEME
12.
Koroner kolateral dolaşım
Coronary collateral circulation
Turgay Çelik, Murat Çelik, Atila İyisoy
PMID: 21206208  Sayfalar 505 - 514

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Büyük sağ koroner arter anevrizması
Large right coronary artery aneurysm
Servet Altay, Yalçın Velibey, Sait Terzi, Murat Akçar
PMID: 21206209  Sayfa 515
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRISI
14.
Triküspit mekanik protez kapaklı hastada kalp pili elektrot kırığı
Pacemaker lead fracture in a patient with tricuspid mechanic prosthetic valve
Murat Yüce, Murat Sucu, Vedat Davutoğlu
PMID: 21206210  Sayfa 516
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
15.
Koroner arter baypas greft ameliyatının bir komplikasyonu olarak aort-koroner fistülü
Aorto-coronary fistula as a complication of coronary artery bypass graft operation
Murat Yüce, Vedat Davutoğlu, Süleyman Ercan
PMID: 21206212  Sayfa 517
Makale Özeti

16.
Perkütan koroner girişimin nadir bir komplikasyonu: İyatrojenik aort diseksiyonu
A rare complication of percutaneous coronary intervention: iatrogenic aortic dissection
Mehmet Ergelen, Uğur Filizcan, Özer Soylu, Hüseyin Uyarel
PMID: 21206211  Sayfa 517
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Kalpte üzüm taneleri: Kalp pili elektrodu endokarditi ve cerrahi tedavisi
Grapes in the heart: pacemaker lead endocarditis treated with surgery
Zekeriya Nurkalem, Cevdet Dönmez, Şebnem Çetemen, Sabri Dağsalı
PMID: 21206213  Sayfa 518
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
18.
Editöre Mektup
Letter to the Editor: Acute myocardial infarction in a young patient with bicuspid aortic valve
Andreas Yiangou Andreou
PMID: 21206214  Sayfalar 519 - 520

19.
İnterventriküler septumda kistik yapı: Ekokardiyografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları
Letters to the Editor
Musa Çakıcı, Zuhal Arıtürk Atılgan, Vedat Davutoğlu
PMID: 21206215  Sayfalar 521 - 522

DIĞER YAZILAR
20.
Düzeltme
Erratum

PMID: 21206216  Sayfa 523
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Geri çekme duyurusu
Notice of Retraction

Sayfa 523
Makale Özeti

22.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 524
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale