TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 38 (4)
Cilt: 38  Sayı: 4 - Haziran 2010
ARAŞTIRMA
1.
İlk ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda başvuru sırasındaki hemoglobin düzeyi ile sol ventrikül sistolik fonksiyonu arasındaki ilişki
The relationship between admission hemoglobin level and and left ventricular systolic functions in patients with first ST-segment elevated myocardial infarction
Nihat Şen, M. D., Hüseyin Uğur Yazıcı, M. D., Yusuf Tavil, M. D., Fatih Poyraz, M. D., Murat Turfan, M. D., Nazif Aygül, M. D., Mehmet Akif Vatankulu, M. D., İbrahim Özdoğru, M. D., Adnan Abacı, M. D.
PMID: 20935428  Sayfalar 233 - 238

2.
İki farklı aspirin dozu ile platelet fonksiyon analizi
Platelet function analysis with two different doses of aspirin
Alp Aydınalp, İlyas Atar, Cihan Altın, Öykü Gülmez, Aslı Atar, Sadık Açıkel, Hüseyin Bozbaş, Aylin Yıldırır, Haldun Müderrisoğlu
PMID: 20935429  Sayfalar 239 - 243

3.
Koroner yavaş akım olan hastalarda nebivolol tedavisinin oksidatif stres parametreleri üzerine olumlu etkileri
Beneficial effects of nebivolol treatment on oxidative stress parameters in patients with slow coronary flow
Ahmet Akçay, Gurkan Acar, Ergül Kurutaş, Abdullah Sokmen, Yalçın Atlı, Alper Buğra Nacar, Cemal Tuncer
PMID: 20935430  Sayfalar 244 - 249

4.
Kardiyojenik şokla başvuran ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda primer perkütan koroner girişim: Prognoz ve hastane içi mortalitenin belirleyicileri
Primary percutaneous coronary intervention in patients admitted with cardiogenic shock and ST-elevation myocardial infarction: prognosis and predictors of in-hospital mortality
Mehmet Ergelen, Hüseyin Uyarel, Emre Akkaya, Ersin Yıldırım, Duygu Ersan, Deniz Demirci, Ceyhan Türkkan, Nurten Sayar, Şükrü Akyüz, Tuna Tezel
PMID: 20935431  Sayfalar 250 - 257

5.
Transkateter aort kapak yerleştirme: Türkiye`deki ilk uygulamalar ve erken sonuçlar
Transcatheter aortic valve implantation: the first applications and early results in Turkey
Genco Yücel, Tufan Paker, Atıf Akçevin, Alpay Sezer, Alpaslan Eryılmaz, Tolga Özyiğit, Ali Sezer, Sergin Akpek, Halil Türkoğlu, Alain Cribier
PMID: 20935432  Sayfalar 258 - 263

DERLEME
6.
Ezber bozan yeni yöntem: Transkateter aort kapak yerleştirme
Going behind the ordinary: transcatheter aortic valve implantation
Murat Tuzcu
PMID: 20935433  Sayfalar 264 - 266
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRISI
7.
Barorefleks yetersizlik sendromu: İki taraflı karotis cisim tümörü eksizyonunun nadir bir komplikasyonu
Baroreflex failure syndrome: a rare complication of bilateral carotid body tumor excision
Burak Onan, Kürşad Öz, İsmihan Selen Onan
PMID: 20935434  Sayfalar 267 - 270

8.
Kalbi tümüyle saran, miyokarda infiltrasyon yapan ve pulmoner darlığa neden olan yağ infiltrasyonu
Fatty infiltration surrounding the whole heart, infiltrating into the myocardium, and causing pulmonary stenosis
Hikmet Yorgun, Uğur Canpolat, Tuncay Hazırolan, Kudret Aytemir
PMID: 20935435  Sayfalar 271 - 274

9.
Anabolik steroid kullanan vücut geliştirme sporcusunda akut miyokart enfarktüsü ve renal enfarktüs
Acute myocardial infarction and renal infarction in a bodybuilder using anabolic steroids
Erkan İlhan, Deniz Demirci, Tolga Sinan Güvenç, Ali Nazmi Çalık
PMID: 20935436  Sayfalar 275 - 278

10.
Sol atriyal taşikardiye yönelik radyofrekans kateter ablasyonu sırasında nadir bir komplikasyon: Atriyal septal diseksiyon ve sol atriyum hematomu
A rare complication of radiofrequency catheter ablation of left atrial tachycardia: atrial septal dissection and left atrial hematoma formation
Özgül Uçar, Hülya Çiçekçioğlu, Erdem Diker, Sinan Aydoğdu
PMID: 20935437  Sayfalar 279 - 281

11.
Çok geç dönem çıplak metal stent trombozu: Restenozun rolü
Very late bare metal stent thrombosis: The role of restenosis
Cihan Şengül, Turan Erdoğan, İsmet Dindar
PMID: 20935438  Sayfalar 282 - 284

12.
Aşırı otonomik disfonksiyonlu bir olguda ivabradin ile başarılı tedavi
Successful use of ivabradine in a case of exaggerated autonomic dysfunction
Farid Aliyev, Cengiz Çeliker, Cengizhan Türkoğlu, Işıl Uzunhasan
PMID: 20935439  Sayfalar 285 - 289

DERLEME
13.
Aort darlığının kateter yoluyla tedavisi
Percutaneous treatment of aortic stenosis
Tolga Aksu, Uygar Çağdaş Yüksel, Murat Tuzcu
PMID: 20935440  Sayfalar 290 - 301

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
14.
Dev koroner arter anevrizması ve eşlik eden koroner fistül
Giant coronary aneurysm accompanied by a coronary artery fistula
Nihat Şen, Erdoğan Sökmen, Fırat Özcan, Orhan Maden
PMID: 20935441  Sayfa 302
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
İdiyopatik pulmoner arter anevrizması zemininde gelişen pulmoner arter diseksiyonu: Bilgisayarlı tomografi bulguları
Pulmonary artery dissection due to idiopathic pulmonary artery aneurysm: computed tomography findings
Yalçın Velibey, Servet Altay, Nazmi Çalık, Sinan Şahin
PMID: 20935442  Sayfa 303
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

16.
İnterventriküler septumda kistik yapı: Ekokardiyografi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları
A cystic mass in the interventricular septum: echocardiography and magnetic resonance imaging findings
İdris Ardıç, Şaban Keleşoğlu, Sami Bahçebaşı, Mehmet Güngör Kaya
PMID: 20935443  Sayfa 304
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

17.
Dört yaprakçıklı aort kapak
Quadricuspid aortic valve
Mehmet Gürbüz, Tayfun Şahin, Ahmet Vural, Dilek Ural
PMID: 20935444  Sayfa 305
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

18.
Koroner arter baypas cerrahisinin nadir bir komplikasyonu: Çıkan aortta sakküler anevrizma
A rare complication of coronary artery bypass surgery: saccular aneurysm
Mehmet Ergelen, Rabia Ergelen, Hüseyin Uyarel, Zekeriya Nurkalem
PMID: 20935445  Sayfa 306
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER YAZILAR
19.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Bilal Boztosun, Hakan Gerçekoğlu, Tuğrul Okay, Tevfik Gürmen
Sayfalar 307 - 309
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 310
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale