TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 36 (2)
Cilt: 36  Ek: 2 - Ekim 2008
1.
İçindekiler
Contents

Sayfalar I - XX

2.
Sözlü Bildiriler
Oral Presentations

PMID: 19388195  Sayfalar 1 - 90
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Poster Bildirileri
Poster Presentations

Sayfalar 91 - 226
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfalar 227 - 238
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale