TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 35 (5)
Cilt: 35  Sayı: 5 - Temmuz 2007
ARAŞTIRMA
1.
Kalp hızı türbülansının peri-infarktüs dönemde sol ventrikül disfonksiyonu ve prognoz açısından öngördürücü değeri
The predictive value of heart rate turbulence for ventricular systolic dysfunction and prognosis in the peri-infarction period
Kenan Yalta, Ahmet Yılmaz, Okan Turgut, Birhan Yılmaz, Alim Erdem, Can Yontar, İzzet Tandoğan
Sayfalar 273 - 277

2.
Akut koroner sendromlu hastalarda koroner arter hastalığının ciddiyeti ile interlökin-6 polimorfizmi arasındaki ilişki
The relationship between interleukin-6 polymorphism and the extent of coronary artery disease in patients with acute coronary syndrome
Fuat Gündoğdu, Öznur Özdemir, Serdar Sevimli, Mahmut Açıkel, İbrahim Pirim, Şule Karakelleoğlu, Şakir Arslan, Serkan Serdar
Sayfalar 278 - 283

3.
Konjestif kalp yetersizliği olan hastalarda karvedilol tedavisi QT dispersiyonunda düzelme sağlamaktadır
Carvedilol therapy is associated with improvement in QT dispersion in patients with congestive heart failure
Serdar Sevimli, Şakir Arslan, Fuat Gündoğdu, Enbiya Aksakal, Hakan Taş, Yekta Gürlertop, Hüseyin Şenocak, Sebahattin Ateşal, Necip Alp
Sayfalar 284 - 288

4.
Yavaş koroner akım fenomeninin bozulmuş kalp hızı toparlanması ile ilişkisi
Association of slow coronary flow phenomenon with abnormal heart rate recovery
Göknur Tekin, Abdullah Tekin, Alpay Turan Sezgin, Fatma Yiğit, Şenol Demircan, Tansel Erol, Haldun Müderrisoğlu
Sayfalar 289 - 294

OLGU BILDIRISI
5.
Sol ventrikül yerleşimli kist hidatik
Left ventricular hydatid cyst
Emin Alioğlu, Uğur Önsel Türk, İstemihan Tengiz, Ertuğrul Ercan
Sayfalar 295 - 298

6.
Miyokard infarktüsüne yol açan çok damar koroner ektazisi
Multivessel coronary ectasia resulting in myocardial infarction
Kaan Okyay, Yusuf Tavil, Mehmet Güngör Kaya, Timur Timurkaynak
Sayfalar 299 - 302

7.
Akut miyokard infarktüsünü taklit eden miyokarda metastatik meme kanseri
Cardiac metastasis of breast cancer mimicking acute myocardial infarction
Gökmen Gemici, Hakan Tezcan, Refik Erdim, Ahmet Oktay
Sayfalar 303 - 305

DERLEME
8.
Kalp dokusunda kök hücre naklinde kullanılan yöntemler
The delivery methods used in cardiac stem cell therapy
Yelda Tayyareci, Berrin Umman, Yılmaz Nişancı
Sayfalar 306 - 313

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
9.
Semptomsuz bir hastada doğuştan düzeltilmiş büyük arter transpozisyonu ve total situs inversus
Congenitally corrected transposition of the great arteries associated with total situs inversus in an asymptomatic patient
Yusuf Tavil
Sayfa 314

DIĞER YAZILAR
10.
İlaç salınımlı stentler hangi hasta ve lezyonda devlet tarafından finanse edilmeli?
Which patients or lesions should be covered by state-subsidized health care for drug-eluting stents?
Erdoğan İlkay
Sayfalar 315 - 332
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
2006 Yılı üst düzey kardiyoloji makalelerimizle ilgili yayınlanmış dökümdeki eksikliklerin duyurulması
2006 Yılı üst düzey kardiyoloji makalelerimizle ilgili yayınlanmış dökümdeki eksikliklerin duyurulması
Altan Onat
Sayfa 333
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Gül Öngen, Murat Sezer
Sayfalar 334 - 335
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 336
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Prof. Dr. Remzi Özcan’ın Ardından
Prof. Dr. Remzi Özcan’ın Ardından

Sayfalar 337 - 339
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale