TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 34 (2)
Cilt: 34  Sayı: 2 - Mart 2006
ARAŞTIRMA
1.
Hipertiroidili hastalarda transözofajiyal ekokardiyografiyle sol atriyum apendiks fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Evaluation of left atrial appendage functions by transesophageal echocardiography in patients with hyperthyroidism
Hakan Özkan, Süleyman Binici, Selma Kenar Tiryakioğlu, M. Cem Başel, Hasan Arı, Erhan Tenekecioğlu, Tahsin Bozat, Vedat Koca
Sayfalar 79 - 83

2.
İskemik kardiyomiyopatinin akut dekompansasyonunda levosimendan tedavisinin QT dispersiyonu üzerine etkisi
The effect of levosimendan infusion on QT dispersion in patients with ischemic cardiomyopathy and acute decompensated heart failure
Hülya Akhan Kaşıkcıoğlu, Zeynep Tartan, Hüseyin Uyarel, Şennur Ünal, Ahmet Akyol, Ertan Ökmen, Recep Öztürk, Neşe Çam
Sayfalar 84 - 88

3.
Koroner yavaş akımlı hastalarda DNA hasarı ve total antioksidan kapasite
DNA damage and plasma total antioxidant capacity in patients with slow coronary artery flow
Recep Demirbağ, Remzi Yılmaz, Mustafa Gür Gür, Alper Sami Kunt, Abdurrahim Koçyiğit, Hakim Çelik, Salih Güzel, Sahabettin Selek
Sayfalar 89 - 93

4.
Eğitim hastanelerinde kullanılan tansiyon cihazlarında kese boyutunun hasta koluna uygunluğu
The congruity of bladder size with arm circumference for sphygmomanometers used in training hospitals
Sedat Türkoğlu, Murat Turfan, Sinan Kocaman, Fatih Poyraz, Murat Erden, Hüseyin Yazıcı, Adnan Abacı, Murat Tulmaç
Sayfalar 94 - 98

OLGU BILDIRISI
5.
Spontan sağ koroner arter diseksiyonuna başarılı stent uygulaması
Successful stenting of a spontaneous right coronary artery dissection
Ramazan Akdemir, Nuri Kurtoğlu, Cemil Bilir, Cihangir Uyan
Sayfalar 99 - 101

6.
Nadir bir koroner arter anomalisi: Tip IV çift sol ön inen koroner arter
A rare coronary artery abnormality: type IV double left anterior descending artery
Korhan Soylu, Mahmut Şahin, Çetin Çelenk, Diyar Köprülü
Sayfalar 102 - 105

7.
Prematüre yenidoğanda pulmoner balon valvüloplasti
Balloon pulmonary valvuloplasty in a premature neonate
Taner Yavuz, Kemal Nişli, Gülay Can, Ümrah Aydoğan
Sayfalar 106 - 109

DERLEME
8.
Ventriküler septal defektlerde ekokardiyografik değerlendirme
Echocardiographic evaluation of ventricular septal defects
Gül Sağın Saylam
Sayfalar 110 - 125
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Kardiyoverter defibrilatör takılan hastalarda önemli bir sorun: Aritmik elektriksel fırtına
Arrhythmic electrical storm: an important problem in patients with an implantable cardioverter defibrillator
Serkan Topaloğlu, Dursun Aras, Özcan Özeke
Sayfalar 126 - 130

10.
Kronik kalp yetersizliği kılavuzlarında neler değişti?
What is new in guidelines for chronic heart failure?
Barış İlerigelen
Sayfalar 131 - 136

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
11.
Görüntülü olgu örnekleri Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile saptanan sol ön inen koroner arter anevrizması
Case images A case of left anterior descending artery aneurysm detected by multi-slice computed tomography
Fehmi Kaçmaz, Nilgün Işıksalan Özbülbül, Orhan Maden, Erdoğan İlkay
Sayfa 137

DIĞER YAZILAR
12.
Uzman Yanıtları
Answers of Specialist
Bülent Özin
Sayfalar 138 - 140
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comments on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 142
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale