TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 33 (5)
Cilt: 33  Sayı: 5 - Temmuz 2005
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Beyaz gömlek hipertansiyonu olan olgularda sol ventrikül diyastolik fonksiyonunun doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
The evaluation of left ventricular diastolic function by tissue Doppler echocardiography in white-coat hypertensive individuals
Doğan Erdoğan, Hakan Güllü, Mustafa Çalışkan, İbrahim Yıldırım, Muhammet Bilgi, Haldun Müderrisoğlu
Sayfalar 261 - 267

2.
Diyastolik disfonksiyonlu hastalarda bisiklet ergometrisi ile uygulanan egzersizin sol ventrikül diyastolik doluş parametreleri üzerine etkisi
The effect of exercise on a bicycle ergometer on diastolic filling parameters in patients with diastolic dysfunction
Arda Şanlı Ökmen, Aydın Yıldırım, Özer Soylu, Seden Erten Çelik, Ertan Ökmen, Tuna Tezel
Sayfalar 268 - 275

3.
Rasyonel bir maliyetlendirme sistemi risk faktörlerini göz önüne almalı:Koroner anjiyografi paket fiyat uygulamasının değerlendirilmesi
A rational cost-assessment system should take risk factors into consideration: an evaluation of package pricing for coronary angiography procedures
Mehmet Birhan Yılmaz, Arş.Gör.N.Çağdaş Büyükkaramıklı, End.Müh.Nesrin Çakan, End.Müh.Övgü Kalem, End.Müh.Sultan Karan, End.Müh.F.Orçun Koçak, Şule Korkmaz, Adnan Çobanoğlu
Sayfalar 276 - 280

DERLEME
4.
Paket fiyat uygulamaları hastayı mı, kurumları mı korumaktadır?
Is package pricing in favor of patients or institutions?
Vedat Aytekin
Sayfalar 281 - 283
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
Egzersiz anginası ve bayılma yakınmalarıyla başvuran bir olguda sağ Valsalva sinusundan çıkan sol ana koroner arter anomalisi
Anomalous left main coronary artery arising from the right sinus of Valsalva in a patient presenting with exercise-induced angina and syncope
İsmail Bıyık, Oktay Ergene
Sayfalar 284 - 286

6.
A-V tam blok bulunan hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatili bir olguda DDD-R pacemaker uygulaması
DDD-R pacemaker implantation in a patient with A-V complete block and hypertrophic obstructive cardiomyopathy
Turgut Karabağ, Kurtuluş Özdemir, Bülent Altunkeser, Fatih Koç
Sayfalar 287 - 290

OLGU
7.
Ekstrakranyal karotis arter anevrizmasının cerrahi tedavisi
Surgical treatment of an extracranial carotid artery aneurysm
Ahmet Şaşmazel, Cihangir Çelik, Cihangir Ersoy, Atıf Akçevin
Sayfalar 291 - 293

DERLEME
8.
Ani kalp ölümü: Birincil koruma
Sudden cardiac death: primary prevention
Bülent Özin, Erdem Diker
Sayfalar 294 - 303

9.
Platipne-ortodeoksi sendromu ve kateter yoluyla tedavisi
Platypnea-orthodeoxia syndrome and its transcatheter treatment
Hürkan Kurşaklıoğlu, Atila İyisoy
Sayfalar 304 - 308

OLGU
10.
Koroner anjiyografi yapılamayan aort koarktasyonlu bir hastanın çokkesitli bilgisayarlı tomografi ile görüntülenmesi
The use of multislice computed tomography following unsuccessful attempt for coronary angiography in a case with aortic coarctation
Vedat Aytekin, Alp Burak Çatakoğlu, Burak Özme, Cihan Duran
Sayfa 311
Makale Özeti | Tam Metin PDF

11.
Kırsalda bir kardiyolog olarak çalışmanın zorlukları ve çözüm önerileri
Difficulties in professional practice as a cardiologist in a rural setting: recommendations for improvement
Mutlu Vural
Sayfalar 312 - 313
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 314
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale