TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 32 (3)
Cilt: 32  Sayı: 3 - Nisan 2004
DERLEME
1.
Menopozal Türk Kadınlarında Serum Testosteron Düzeyleri ve Koroner Risk
Serum Total Testosterone Levels and Coronary Disease Risk in Postmenopausal Turkish Women
Altan ONAT, Hüseyin UYAREL, Serdar TÜRKMEN, Gülay HERGENÇ, Bülent UZUNLAR, İbrahim SARI, Mehmet YAZICI, Günay CAN, Vedat SANSOY
Sayfalar 137 - 144

2.
Amiodaron'a Bağlı QT Uzaması ve "Torsade de Pointes"
Evaluation of Cases with QT Prolongation and "Torsade de Pointes"
Ömer ALYAN, Özcan ÖZDEMİR, Mustafa SOYLU, Ramazan ATAK, Fehmi KAÇMAZ, Fatma METİN, Ahmet Duran DEMİR, Erdal DURU
Sayfalar 145 - 151

DERLEME
3.
Kalıcı Kalp Pili Takılanlarda Sağ Ventrikül Çıkış Yolu ve Apikal Elektrod Yerleşimlerinin Elektrokardiyografik Parametrelere Etkileri
The Effect of Right Ventricular Outflow Tract and Apical Pacing Sites on Electrocardiographic Parameters in Patients with Permanent Pacemakers
Okan ERDOĞAN, Armağan ALTUN, Gültaç ÖZBAY
Sayfalar 152 - 157

4.
Mitral Yetersizliği Derecelendirilmesinde Yeni Bir Yöntem: Renkli M-mod Yetersizlik Akımı Yayılım Hızı
Color M-mode Regurgitant Flow Propagation Velocity: A New Echocardiographic Method for Grading of Mitral Regurgitation
Ramazan AKDEMİR MD, Hakan ÖZHAN MD, Hüseyin GÜNDÜZ MD, Mehmet YAZICI MD, Enver ERBİLEN MD, Sinan ALBAYRAK MD, Hakan ÜNLÜ MD, Serkan BULUR MD, Cihangir UYAN MD, Hüseyin ARINÇ MD
Sayfalar 158 - 167

5.
Türk Yetişkinlerde Kesitsel bir İncelemede, Serum Total Fosfolipidlerin Metabolik Sendrom ve Koroner Risk ile ilişkileri
Serum Total Phospholipid Levels in Turkish Adults: A Cross Sectional Study on Associations With Risk of Metabolic Syndrome and Coronary Disease
Altan ONAT, Gülay HERGENÇ, Bülent UZUNLAR, İbrahim SARI, Serdar TÜRKMEN, Hüseyin UYAREL, Mehmet YAZICI, İbrahim KELEŞ, Vedat SANSOY
Sayfalar 168 - 177

EDITÖRDEN
6.
"Filler Dört Ayakları Üzerinde Zıplayamaz" Bilgisi
Cem ALHAN
Sayfalar 178 - 179
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
7.
Yüzyıl Dönümünde Kardiyovasküler Tıp Alanında Türkiye Kaynaklı Araştırmaların On Yıllık Yankı Değeri: Kötümserlik Yersiz
Evaluation of 10-year Citations to Cardiovascular Publications Originating from Turkey at the Turn of the Century: Pessimism Unjustified
Altan ONAT
Sayfalar 180 - 187

8.
Kardiyovasküler Hastalıkların Tedavisinde Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri
Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors in the Treatment of Cardiovascular Disease
Hüsniye YÜKSEL
Sayfalar 188 - 196

9.
Perkütan Koroner Girişim Sırasında İatrojenik Sol Ana Koroner Trombozu
Iatrogenic Left Main Coronary Artery Thrombosis During Percutaneous Coronary Intervention
Hüseyin GÜNDÜZ, Ramazan AKDEMİR, Hakan ÖZHAN, Hüseyin ARINÇ, Cihangir UYAN
Sayfalar 197 - 200

DIĞER YAZILAR
10.
Önümüzdeki Toplantılardan Seçmeler
Selected Forthcoming Meetings

Sayfa 201
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale