TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 31 (7)
Cilt: 31  Sayı: 7 - Temmuz 2003
1.
Mitral Yetersizliğinde Akım Yaklaşım Bölgesi ve Vena Kontrakta Kalınlığının Transtorasik ve Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of the Proximal Isovelocity Surface Area Method and Vena Contracta Width in Mitral Regurgitation with the Transthoracic and Transesophageal Echocardiography
Bülent Mutlu, Atila Bitigen, Muhsin Türkmen, Yelda Başaran
Sayfalar 361 - 370

2.
Romatizmal Kronik Mitral Yetersizliğinde Sol Atriyal Mekanik Fonksiyonlar
Left Atrial Functions in Rheumatic Chronic Mitral Regurgitation
Mustafa Yılmaz, Mahmut Açıkel, Yekta Gürlertop, M.Kemal Erol, Engin Bozkurt, Necip Alp
Sayfalar 371 - 377

3.
TİMİ Kare Sayısı Sol Ventrikül Hipertrofisi ile İlişkili Midir?
Is TIMI Frame Count Correlated with Left Ventricular Hypertrophy?
Remzi Yılmaz, Şükrü Çelik, Merih Baykan, Cihan Örem, Şahin Kaplan, Turan Erdoğan, Cevdet Erdöl
Sayfalar 378 - 383

4.
Kronik Kor Pulmonalerde Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonun Doppler Ekokardiyografi ve Doku Doppler Görüntüleme Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Doppler Echocardiography and Tissue Doppler Imaging in Chronic Cor Pulmonale
Mahmut Açıkel, Mustafa Yılmaz, Yekta Gürlertop, Hasan Kaynar, Nuri Kösel, Hüseyin Şenocak
Sayfalar 384 - 391

5.
Yeni Atriyal Fibrilasyonda Kendiliğinden Sonlanma Belirleyicileri ve Propafenon ile Uzun Süreli Sinüs Ritminin İdamesi
Predictors of Spontaneous Conversion of Recent Onset Atrial Fibrillation to Sinus Rhythm and the Long-term Maintenance of Sinus Rhythm with Propafenone
Abdullah Doğan, Oktay Ergene, Cem Nazlı, Ozan Kınay, Mustafa Öztürk, Ahmet Altınbaş, Ülkü Ergene, Ömer Gedikli, Yeşim Hoşcan
Sayfalar 392 - 399

6.
Mitral Darlığı Olgularının Hemodinamik Yanıtında Sol Atriyum Mekanik Fonksiyonun Önemi: Dobutamin Stres Ekokardiyografi Çalışması
Value of Left Atrial Function on Hemodynamic Response in Patients with Mitral Stenosis: A Dobutamine Stress Echocardiographic Study
Aytül Belgi, Selim Yalçınkaya, Seyhan Çetin, Özgür Ekiz, İbrahim Başarıcı, Bekir Kalaycı, Filiz Ersel Tüzüner
Sayfalar 400 - 408

7.
Aritmojenik Sağ Ventriküler Desplazisi/Kardiyomyopatisi: Farklı Klinik Görünümlü Dört Kardeşin Klinik Özellikleri ve Literatür Derlemesi
Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia/Cardiomyopathy: Clinical Presentation of Four Siblings with Different Clinical Presentation and Review of the Literature
Vedat Davutoğlu, Selim Kervancıoğlu, Serdar Soydinç, Hakan Dinçkal, Yusuf Sezen, Murat Akçay
Sayfalar 409 - 414

DIĞER YAZILAR
8.
Dr. Hale Açıkalın' ı, En Yaşlı Kurucu Üyemizi Kaybettik
In Memoriam Dr. Hale Açıkalın

Sayfa 415
Makale Özeti | Tam Metin PDF

9.
Üst Düzey 2002 Kardiyoloji Makalelerimizle İlgili Eksiklerin Duyurulması
Henüz tamamlanmamış! (İngilizce)

Sayfa 416
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale