TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 31 (5)
Cilt: 31  Sayı: 5 - Mayıs 2003
1.
Esansiyel Hipertansiyonda Gelişen Sol Ventrikül Hipertrofisinin Sağ Ventrikül İşlevi Üzerine Olan Etkisinin Nabız Dalgalı Doku Doppler ile İncelenmesi
Assessment of the Effect of Left Ventricular Hypertrophy on Right Ventricular Functions Using Pulsed Wave Tissue Doppler Imaging in Patients with Essential Hypertension
Hüseyin Sürücü, Osman Akdemir, Sedat Üstündağ, Ersan Tatlı, İbrahim Köker, Gültaç Özbay
Sayfalar 249 - 261

2.
Doku Doppler Miyokard Performans İndeksi
Tıssue Doppler Myocardial Performance Index
Tarkan Tekten, Alper O.Onbaşılı, Ceyhun Ceyhan, Selim Ünal, Pınar Ağaoğlu
Sayfalar 262 - 269

ARAŞTIRMA
3.
Yavaş Koroner Akım Diffüz Aterosklerozun Bir Bulgusu Olabilir: FFR ve IVUS Çalışması
Slow Coronary Flow May be a Sign of Diffuse Atherosclerosis: Contribution of FFR and IVUS
Hasan Pakdemir, Ahmet Çamsarı, Tuncay Parmaksız, Dilek Çiçek, Tuna Katırcıbaşı, Necdet Akkuş, Gökhan Cin, Oben Döven, Türkay Özcan
Sayfalar 270 - 278

4.
Türkiye'de Obezitenin Kardiyovasküler Hastalıklara Etkisi
The Impact of Obesity on Cardiovascular Diseases in Turkey
Altan Onat
Sayfalar 279 - 289

5.
Akut İzole Sağ Ventrikül Miyokard İnfaktüsü için Primer Anjiyoplasti
Primary Angioplasty for Acute Isolated Right Ventricular Myocardial Infarction
Erhan Babalık, Özlem Batukan Esen, Barış Ökçün, Tevfik Gürmen
Sayfalar 290 - 293

6.
İlaç Tedavisine Dirençli Kararlı Angina Pektoris ile Beliren Bilateral Korner Arter-Sol Ventrikül Fistülleri: Bir olgu sunumu
Bilateral Coronary Artery-Left Ventricle Fistulas Presenting with Stable Angina Pectoris Resistant to Pharmacological Therapy: A Case Report
Erhan Babalık, Murat Mert, Alev AratÖzkan, Tevfik Gürmen
Sayfalar 294 - 297

7.
Aorta-Sağ Atriyum Tüneli: Nadir doğumsal bağlantı
Aortico-Right Atrial Tunnel: A Rare Congenital Communication, a Case Report
Aytül Belgi, Fırat Kardelen, Filiz Ersel Tüzüner
Sayfalar 298 - 302

© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale